Гърците в трудоспособна възраст са хванати в капан между ниските заплати като служители и малките шансове за успешно започване на собствен бизнес, показват две проучвания, цитирани от вестник Kathimerini.

Eдин от всеки четирима работници в страната получава нетнa заплата от по-малко от 500 евро месечно. "Поддържането на ниско производство също води до ниски нива на заплатите", предупреждава Гръцката федерация на предприятията в седмичния си финансов бюлетин.

Средната работна заплата в Гърция спада от 1011.2 евро на месец през 2014 г. до 982.4 евро през 2017 г. В същото време заплатите на работещите в обществения сектор се покачват, достигайки до 1502 евро средно месечно през 2017 г. от 1 286.6 евро през 2014 г .

Това се отнася главно за наетите на договор работници и тези, които са прехвърлени в друга част от обществения сектор, показват данните на министерството на труда.

Между 2014 г. и 2017 г. заетостта на непълно работно време се увеличава леко, достигайки 28.4% от общата заетост, докато работещите на пълен работен ден намаляват до 67.7%. Това обаче не отчита недекларирания труд, който е предимно на непълно работно време.

Годишният доклад за предприемачеството на Фондацията за икономически и индустриални изследвания показва, че през 2017 г. е достигната най-ниската степен на предприемачество на ранен етап от 2003 г., когато започват подобни проучвания.

Миналата година само 4.8% от населението на възраст между 18 и 64 години (по-малко от 320 000 души) попада в категорията, варираща от ранните етапи на стартиране на предприятие до извършване на бизнес в продължение на 3 и половина години. Делът на новите предприемачи намалява в сравнение с 2016 г., когато той е 5.7%.

Според фондацията спадът, регистриран миналата година, е свързан с увеличаването на данъчната тежест върху професионалистите на свободна практика, тъй като започването на бизнес също включва самостоятелна заетост.

По-голямата част от новите предприятия (54.6%) продължават да се занимават с предлагането на продукти и услуги на потребителите, като се съсредоточават основно върху кафенета и ресторанти, настаняване в туризма и търговия с дрехи на дребно.

Цифрата намалява от 58.1% през 2016 г., но остава далеч над нивото в иновативните държави (47.5%).