Хората в Гърция, Румъния и Полша са били най-засегнатите от пандемията от коронавирус в Европа що се отнася до тяхното благосъстояние. 67% от гражданите на двете ни съседки и 62% от поляците са били изправени пред спад на финансовото си състояние в резултат на ограниченията, целящи да спрат разпространението на заразата.

Това показват данни от последния доклад на финансовата компания Intrum, в което са включени мненията на 4800 души от 24 европейски държави.

От друга страна скандинавските страни отчитат най-малък негативен ефект в тази посока. Само 23% от хората в Дания посочват, че са били изправени пред спад на финансовото си благосъстояние по време на пандемията, като това важи и за 30% от тези в Швеция и Норвегия.

Погледнато в общ план, 54% от хората, включени в изследването, признават, че са отчели такъв спад в разгара на коронакризата. Близо 40% посочват, че са успели да спестят значително по-малко средства отколкото преди пандемията, а един на всеки пети казва, че е трябвало да търси заеми, за да покрие разходите по ежедневните си нужди.

Що се отнася до отражението на ограничителните мерки върху пазара на труда, 37% от европейците признават, че са били засегнати по отношение на заетостта си. Това включва ограничени работни часове, намаляване на заплатата и по-слабо търсене в категорията на самонаетите.

Най-значителен удар в тази посока са понесли Ирландия и Гърция, където 53% от работещите са били засегнати, показва още проучването. За цяла Европа на първо място сред потърпевшите са младите хора на възраст между 22 и 37 години, като при тях 47% от работещите са загубили работа или възнагражденията им са били намалени.