Първият транш от ЕК за финансиране на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е факт, но цялостното изпълнение на проектите е все по-силно застрашено от множество рискове, сред които на първо място са тези от политическо естество, включително - корупцията. Това се посочва в анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ).

"Силно притеснителни са знаците в последно време за липса на политическа и обществена подкрепа и разбиране на значението на плана, функционирането на механизма за възстановяване и устойчивост и ангажиментите на България", пишат експертите, като предупреждават, че това може да има негативен финансов ефект за нашата страна.

Първите 2,6 млрд. лева по Плана за възстановяване вече са у нас

Първите 2,6 млрд. лева по Плана за възстановяване вече са у нас

Вицепремиерът Пеканов призова депутатите да ускорят работа по законодателната програма

В анализа се отбелязва, че забавянето, нуждата от множество преработки и в крайна сметка на шест версии на плана са довели до пропускане на авансовото плащане през 2022 г., като МВР са се провалили с единствената стъпка, изискваща реална работа - обществената поръчка за системата ТЕТРА и радиорелейната мрежа.

"Получаването на първото плащане изисква до края на 2022 г. да се изпълнят 66 мерки и действия. Към средата на месец декември са изпълнени само осем при точно 15 оставащи дни, т.е. по всичко личи, че следващото плащане ще се забави. (...) До началото на декември т.г. общо 21 държави са получили плащания на стойност 136,5 млрд. евро, от които 91,4 млрд. евро безвъзмездна помощ и 45,1 млрд. евро чрез заеми", отбелязват от института.

Няколко групи рискове

От ИПИ групират рисковете в няколко групи. С най-голяма значимост са тези, които се дължат на политическата нестабилност, честите избори, забавянето на свързаните с плана нормативни промени, липсата на политическа подкрепа за реформите, корупцията и липсата на върховенство на закона. Вероятността тези рискове да се реализират в реалността е оценена като "почти сигурна".

Това според експертите е и големият риск пред плана: "Доколко сме готови осъзнато и в съгласие да предприемем последователни действия, да положим систематични и целенасочени усилия с ясен и очакван краен резултат - промяна в уредбата и начина на функциониране в определен обществен сектор и обществени отношения".

Правителството иска да се откаже от мегапроекта за батериите по Плана за възстановяване. С какво ще го замени?

Правителството иска да се откаже от мегапроекта за батериите по Плана за възстановяване. С какво ще го замени?

Има алтернативи, също свързани със съхранение на енергия

Административните рискове също са с голяма тежест в анализа на ИПИ. Както посочват авторите му "проявяващите се и в общия контекст на функционирането на публичния сектор проблеми при планиране, възлагане и изпълнение на обществените поръчки" могат да затруднят част от проектите по плана, който е цялостно силно зависим от действията на администрацията.

Т.нар проектни рискове са свързани с конкретните проекти от плана и например може да бъдат "действия или разпространяване на мнения на заинтересовани страни" срещу дадена реформа или дадена инициатива. Проблемни са както липсата на механизъм за разрешаване на конфликтите по спорните проекти, така и липсата на подходящи изпълнители за част от тях, става ясно от текста.

Високата инфлация и растящите разходи за труд формират икономическите рискове пред плана. Така е възможно дадени проекти да станат неизпълними без допълнително финансиране.

Защо Брюксел ни поряза с 1 милиард лева по Плана за възстановяване?

Защо Брюксел ни поряза с 1 милиард лева по Плана за възстановяване?

Безвъзмездната финансова подкрепа, която всяка държава членка трябва да получи от Възстановителния фонд на ЕС беше актуализирана

Не липсват и външни рискове - и то не само заради войната, икономическата и енергийната кризи, но даже и заради изпълнението на плановете на другите държави от ЕС. При проблеми при наши важни търговски партньори, ситуацията у нас също може да се развие в негативна посока.

Какво може да се направи

От Института за пазарна икономика излизат и с конкретни предложения за мерки, които да намалят рисковете пред НПВУ. Според експертите самото стратегическо управление на риска трябва да влезе в управленската рамка на плана на всички нива и усилията да бъдат в посока предварителни действия, а не да се реагира на вече появили се проблеми.

"По отношение на реформите е критично важно стартиране и ускоряване на изпълнението им", категорични са от ИПИ.

Експертите призовават за честа отчетност на администрацията и за комуникация между всички заинтересовани страни на национално и европейско равнище, за да е ясно какво затруднява реализацията на всеки един проект и как може това да се промени.