Въпреки въведените преди години изисквания за касови апарати, които да са свързани с Националната агенция по приходите (НАП), и системи за измерване на нивото в резервоарите, бензиностанциите продължават да продават гориво без да го отчитат и правят злоупотреби с ДДС, става ясно от съобщение на Министерство на икономиката.

Констатирани са множество случаи на прекъсване на връзките между основните елементи на системата, вследствие на което са проточвани и продавани количества горива, които не са отчетени към системата на НАП, обясняват от ведомството.

Заради това МИ, заедно с Министерство на финансите, имат нов идея, с която да ограничат злоупотребите.

Подзаконовият нормативен документ вече е публикуван за обществено обсъждане на сайтовете на двете институции и е разработен съвместно от техните екипи и експертите на Национална агенция по приходите, Българския институт по метрология и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Предвижда се изработване на предварително одобрена от НАП схема за всеки конкретен обект за продажби на такъв вид продукти, която да отразява всички компоненти на електронната система за продажба на течни горива и връзката между тях - централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, концентратор и нивомерна измервателна система.

Схемата ще се предоставя на органите на НАП и БИМ за предварително одобряване и ще се съхранява на място в търговския обект. По този начин ще се намалят критичните възможностите за нейното манипулиране, смятат от МИ. Освен това контролните органи ще разполагат по всяко време с информация за цялостната конфигурация на системата, която ще бъде използвана за съпоставяне с реалната обстановка на обекта при осъществяване на последващ контрол. Предвидено е всяка промяна извършвана на схемата да подлежи на последващо одобряване. Чрез него се очаква да се ограничат случаите, в които търговците извършват промяна в системата, която води до нерегламентирани продажби на течни горива.

Предлага се извършването на сервизна дейност на фискалните устройства да се извършва от техници, които да разполагат с уникален сервизен ключ, издаден от производител или вносител. По този начин от една страна ще се възпрепятства неправомерно въздействие върху системите и същевременно във всеки един момент ще е налице информация относно лицето, което е извършвало сервиз на съответното устройство.

Около 117 млн. лв. се очаква да е косвеният ефект в държавния бюджет, следствие на промените.