Проблемите на развиващите се пазари не заобиколиха Република Южна Африка (или Южноафриканска република - ЮАР), освен това икономиката на страната изпадна в рецесия. 

Местната валута е подложена на натиск от доста време. Причината за това са общите негативни тенденции в развиващите се пазари, както и заплахата от експроприацията на фермерските земи в страната. 

Но дори и предвид всички посочени проблеми, малко експерти очакваха, че икономиката на ЮАР ще влезе в рецесия. Във вторник местната статистическа служба публикува данни, според които през второто тримесечие на 2018 година БВП на Южна Африка се понижава с 0,7%.

Като се има предвид, че през първото тримесечие на тази година отново имаше спад на БВП, според икономическата теория страната официално влезе в рецесия - за първи път от 2009 г. насам. 

Агенция Bloomberg отбелязва някаква закономерност. Новият президент ЮАР започна своя мандат, така както предшественикът му преди девет годни. И тогава през първото полугодие се наблюдаваше икономическа рецесия в страната. 

Основният "принос" за икономическия спад внася безспорно и закономерно селското стопанство - понижение в сектора с 29,2% в годишно изражение.

Белите фермери прекратяват или свиват дейността си, доколкото властите имат намерения да им отнемат земята. Засега ситуацията е в замразено състояние, но опасността от рязък завой в негативна за тях посока е доста голяма.

Много експерти предупреждават, че провеждането на такава политика може да доведе до това ЮАР да повтори съдбата на Зимбабве, която изпадна в дългогодишна тежка икономическа криза.

Към тази картина може да се добави отбелязалите през тримесечието спад сектори на производството и търговията с около 2 на сто.

Единственият отрасъл, отбелязал ръст за периода от 4,9%, е добивната индустрия на ЮАР.

На фона на тези слаби статистически данни и продължаващите разпродажби на развиващите се пазари, днес националната валута - ранд, загуби още почти 2,5% от стойността си.