Област Пловдив изпревари София по брой жилищни сгради са въведени в експлоатация през през третото тримесечие на 2022 г. За София (столица) техният брой е 170, докато в Пловдив цифрата е 196 сгради.

Не е изненада, че Варна и Бургас също присъстват сред първенците по този показател. В област Варна въведените в експлоатация брой жилищни сгради са 136 броя, а в Бургас са 141 сгради.

Търговище, Смолян, Разград, Плевен, Враца са в другата крайност - това областите с най-малко въведени в експлоатация жилищни сгради - по седем за всяка една от тях.

Като цяло за страната предварителните данни на Националния статистически институт показват, че броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г. е 1 316, а новопостроените жилища в тях са 5 812. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. сградите са с 458 повече, или с 53,4%, а жилищата в тях нарастват с 2 008, или с 52,8%.

Брой жилища

Очаквано най-голям брой жилища за периода са въведени в експлоатация в столицата - 1 493 жилища, Бургас - 553, Пловдив - 581 жилища.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 78,7%, с тухлена - 18,7%, с друга - 2,1%. Намалява броят на панелните сгради - от въведените в експлоатация нови сгради тези с панелна конструкция са с дял от само 0.5%.

Най-скъпите жилища в София в момента - къде се предлагат апартаменти за 850 000 евро

Най-скъпите жилища в София в момента - къде се предлагат апартаменти за 850 000 евро

Колко струва обикновен четиристаен в центъра

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (79%), следвани от жилищните кооперации (15,4%). В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи и жилищните кооперации, докато сградите от смесен тип и вилите намаляват.

Като цяло най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (37,9%), следват тези с три стаи (33,6%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3,8%

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2022 г. е 548 хил. кв. м, или с 48,4% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ се увеличава с 52,7% и достига 436,8 хил. кв. метра

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 97,2 кв. м през третото тримесечие на 2021 г. на 94,4 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.

Любопитен факт е, че най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 218,7 кв. м, и Смолян - 172,3 кв. м, а най-малка - в областите Търговище - 70 кв. метра и Разград - 66,9 кв. м.