Към момента в България няма официален регламент за заплащането на брокерите на имоти и често пъти не е ясно кой дължи комисионна - само едната или и двете страни по сделката. Например брокер, нает от продавач на имот, влиза във връзка с купувач и се осъществява сделка. Тогава трябва ли купувачът също да му плати и редно ли е брокерът да получава двоен хонорар?

Специалистите в бранша са на различни мнения, точно заради липсата на ясни правила за работа. По думите на консултант Георги Палпурин не е логично новият собственик да плаща, освен ако няма предварителна договорка (писмена или устна) за размера на възнаграждението, какво ще свърши за него брокерът, какви ангажименти поема по самата сделка, какви неустойки ще му заплати, ако не извърши поетите ангажименти.

Ако изброените по-горе детайли не са поставени от самият брокер, не би трябвало другата страна да плаща, смята експертът. Още повече, че той търси купувач, за да реализира продажба, за която му се плаща.

Според Палпурин потенциалният конфликт на интереси при обслужване на двете страни е очевиден. За тази цел той препоръчва хората да се запознаят със стандарт БДС EN15733 за „Изисквания относно предоставянето на услуги от брокери на недвижими имоти".

Мнението на брокер Ивайло Скулев е, че посредник по сделка, който няма договор за посредничество с другата страна, няма никакво основание да иска комисионна. Според специалиста един брокер не може да защитава едновременно интересите и на двете страни.

Затова е необходимо да има договор с точни и ясни условия и задължения за брокера. Така той, след като си е изпълнил задълженията към клиента, да поиска комисионната, която е редно да получи, защото си е свършил работата професионално и защото има договор.

Мнението на брокер Кристина Найденова е, че ако брокерът е уредил всички подробности от този момент до нотариалното изповядване на сделката - то и купувачът също дължи възнаграждение. Има специфични действия, които брокерът извършва за обслужване на интересите на купувача, други действия, обслужващи интересите на продавача, и трети, които обслужват и двете страни.

Дори купувачът да не е наел този брокер изрично, при положение че няма адвокат или свой брокер, който да се погрижи за неговите интереси, то това е работа на брокера на продавача. В противен случай няма да се стигне до успешно приключване на сделката - крайната цел и на двете страни.

Наистина у нас няма ясен регламент за брокерските комисионни и те варират между 1% и 15% от договорената цена, коментира експертът. Найденова цитира Европейския стандарт за изискванията към брокерските услуги, според който няма пречка един брокер да обслужва и купувача, и продавача, стига и двете страни предварително да са информирани за това.

За разлика от други свои колеги Найденова твърди, че при при покупко-продажба интересите на двете страни са еднопосочни, а не противоположни. Едната страна (продавачът), иска да получи пари, срещу които да даде имот, а другата страна (купувачът), иска да даде пари, срещу които да получи имот.

Задачата на брокера е да помогне на двете страни да се споразумеят за цената, както и да се погрижи за документалното и организационно осигуряване на сделката до приключването й.

На пръв поглед посоката на всички е една - да стане сделка, но на втори прочит има конфликтни точки по договарянето на сделката и информацията, с която посредникът разполага и която може да използва в една или друга посока, посочва Палпурин.

Според него посредникът няма право да взима никакво отношение по договарянето на дадена сделка, ако обслужва и двете страни. Клиентите търсят посредници или консултанти, за да реализират възможно най-добрата сделка за тях. В хипотезата за обслужване на купувач и продавач по една сделка от един брокер това е невъзможно без да бъде ощетена някоя от страните, категоричен е специалистът.
Договор, защитаващ еднакво двете страни, не съществува, потвърждава е брокер Дарина Задурян. Със сигурност едната страна ще е малко или повече по-добре защитена (вземайки предвид дребните детайли и договорки).

Подготвянето на документи за сделка е основно обслужване на продавача - собственика на имота (като изключим случаите на покупка с кредит). Задурян е убедена, че политиката на една професионална брокерска агенция изключва плащане на комисионна от човек, който не й е възложил продажба или търсене.

Източник:http://ceb.bg/