Златото и останалите благородни метали, бяха най-поскъпващите класове активи през първото тримесечие на годината. И макар, представянето им да се влоши сериозно през следващите два месеца, според редица експерти, най-доброто за златото все още тепърва може да предстои.

От една страна, налице е понижение в нивото на долара, към който благородния метал е в обратна корелация, от друга - налице са първите симптоми за ускоряване на темповете на инфлацията.

В допълнение, към това, можем да посочим и рекордните стойности на световните борсови индекси, които могат да накарат много инвеститори, да помислят за застраховка, при потенциална корекция.

А както всички знаем, златото е идеален застрахователен инструмент, срещу инфлацията, борсови шокове и политически и военни кризи.

Ако сте решили да инвестирате в злато, може би въпросът, който ви интересува е чисто технически - какви са възможностите да се облагодетелствате от потенциално поскъпване на метала. Ето и няколко начина, как можете да направите това:

Чрез физически покупки

Първият начин, разбира се е като физически си купите метала. По този начин обаче, се излагате на негативното въздействие на фактори, като търсене и предлагане, които могат да работят срещу вас.

Физическата търговия със злато, е свързана със сериозен спред между офертите купува и продава. Или налице е вероятност, трудно да излезете от инвестицията си, или поне с цената на сериозна отстъпка от нивата, при които се търгува метала на международните пазари.

Можете да си купите златни монети, или кюлчета злато, както и златни бижута. И докато при монетите, можете да разчитате и на повишение на нумизматичната им стойност, ако са по-редки, то при кюлчетата, разчитате на поскъпването на цената на метала.

Инвестициите в бижута, са свързани с най-голяма разлика, между цените купува и продава. Защото у нас, обикновено цената на бижутата се формира като стойност на златото с добавяне на стойност за изработването им. При продажбата обаче, бижутата почти винаги се купуват, само на база стойност на материала.

Няма как да не посочим и трудностите и разходите, свързани със съхранението на физически закупеното злато. Едва ли искате да държите инвестицията си в къщи, а съхранението в трезори, често добавя сериозни разходи.

С покупка на фючърси на злато

За да избегнете всички описани негативи при покупката на физическо злато, можете да погледнете към покупката на фючърси на злато. Тук, можете да получите експозиция към сериозна позиция в злато, с ползването на ливъридж (заемен капитал), със сравнително малка сума като гаранция.

Недостатъкът е, че относително малко движение на метала в противоположна на избраната от вас посока, може да доведе до сериозна загуба от капитала ви, или да ви принуди да си закриете позицията.

Един фючърс, традиционно е базиран на 100 унции злато. Или стойността на един контракт, въз основа на настоящата цена на златото, е над 120 000 долара. Дори и при ползване на ливъридж от 1 към 100, това означава първоначален капитал от 1 200 долара, като гаранция, за да купите един фючърс. Един процент спад в цената на златото обаче, ще доведе до пълна загуба на капитала, при ползване на пълния ливъридж. За да намалите риска пък, с ползването на по-малко заемен капитал, ще имате нужда от по-голяма сметка за търговия.

В допълнение, друго неудобство, свързано с фючърсите, е че ако се държат по-дълго време, те трябва да се продължават, ако изтекат. Например, да кажем, че имате един юнски фючърс на златото. При падежирането му, на определена дата през юни, автоматично фючърсът ще бъде закрит, като ще ви бъде открит фючърс, с падеж през следващия месец. Тези фючърси обаче, обикновено са по-скъпи, тоест ще плащате сериозни такси и комисиони, ако държите по-дългосрочно фючърсите, именно заради "рололването им" (продължаването им след падеж).

Със CFD-та върху злато

Много брокери, предлагат възможността да се облагодетелствате от промяната в цената на златото, без реално да притежавате актива.

За да е по-удобно, те са раздробили търговията със злато, често дори до една унция. Или при ползване на ливъридж от 1 към 100, инвеститорите могат да купуват злато с гаранция от едва 12 долара (при цена от примерно 1 200 долара за унция). Отново обаче, 1% промяна в цената на метала, ще доведе до закриване на позицията, като изискване за довнасяне на допълнителна гаранционна сума (маржин кол), ще се появи, дори при по-малко понижение.

С акции на златодобивни компании

От друга страна, можете да си купите акции на компании добиващи метала, при които освен от поскъпването на златото, може да се облагодетелствате и от изплащане на дивидент.

Акциите на миннодобивните компании са далеч по-ликвидни, в сравнение с физическата инвестиция в злато, което подсигурява липса на загуба, когато решите да "осребрите инвестицията си".

С индексен фонд базиран на златото

И накрая, може би един от най-добрите начини, инвеститорите да имат експозиция към златото, без това да изисква големи инвестиции, или ползването на заемен капитал е с покупка на акциите на индексен фонд, базиран върху цената на метала.

Тук ликвидността е по-добра от физическата покупка на метала, а разходите са далеч по-ниски. В допълнение тези фондове, почти изцяло отразяват промяната в цената на златото, за разлика от косвеното изложение към нея, ако си купите акции на миннодобивни компании. Друго хубаво на този род фондове е факта, че те се отличават с изключително ниски разходи.