Националният осигурителен институт обяви на своя сайт, че размерът на средния осигурителен доход за страната за март 2018 г. е достигнал 879,67 лева.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1-ви април 2017-а година до 31-ви март 2018-а година е 838,24 лева

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2018-а година, съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.