От известно време насам хората общуват повече дистанционно. Но как може законно и сигурно да подават искове за издаване на свидетелство и др.? Ключов елемент за това е електронна идентификация или аналог на личната ни карта. Това се превърна в разковничето, което все още пречи за тласъка на електронното управлението в България. Това заяви професор Георги Димитров, член на борда на Evrotrust в предаването Money.bg.

"Още през 2014 година ЕС прие регламент за електронната идентификация удостоверителни услуги, който регулира тези възможности да направим всичко електронно законно и да махнем хартията от ръцете на хората. По отношение на електронната идентификация ЕС остави всичко в ръцете на страните от съюза. Някои страни бяха доста активни. Германия, Италия, Белгия, Франция обявиха пред ЕС, че всички граждани могат да ползват е-услуги", заяви той.

Защо България отново изостава?

Според експерта от една страна все още не сме осъзнали колко важно нещо е електронната идентификация, а от друга се затъва в бюрократични процедури и изменение на законодателството.

"Новият регламент на ЕС обаче задължава всяка страна да уведоми поне за един начин за идентификация за публични услуги. Освен това дава възможност хората да имат дигитален портфейл. Това ще се приеме най-рано догодина", заяви той.

По думите му всички бизнеси ясно казват, че без средство за идентификация, не могат да общуват с българските институции и тези на страните членки на Европейския съюз.

"Електронната идентификация позволява да се достъпи информация от типа на данъчни задължения, декларации и т.н.Това е един от основните проблеми, който все още не е решен у нас", заяви Димитров.

Сигурност

По думите на Димитров има много гаранции за сигурност.

"Такива инструменти като електронна идентификация подлежат на специални одити от независими проверяващи лица, които се правят веднъж на две години. Те се предават в Комисията за регулиране на съобщенията КРС. Тя поверява да са спазени и пълни докладите и дали са проверени всички факти, за да има гаранция, че системата работи по сигурен начин. Тогава всяка услуга се вписва в специален регистър на КРС, който е европейски и всяка държава вписва в него своите доставчици и услуги", заяви експертът.

Механизми

По думите му има два механизма - единият е държавен.

"Държавата е приема закон за електронната идентификация, който трябваше преди години да създаде такъв инструмент, според който в личните ни документи да се запише т.нар. удостоверение за електронна идентичност, с което да се идентифицираме", заяви той.

Според него в много държави е допустимо да се използват частни инструменти за идентификация, където се развива и конкуренцията и се появяват и нови и нови услуги. В някои държави има по 7-8 схеми за идентификация.

"Електронната идентификация ще създаде огромен тласък на икономиката, услугите ще бъдат по-достъпни, бързи, ще даде прозрачност и проследимост на документа и услугите. Това ще забърза работата и на администрацията", каза той.

"Опазването на личните данни вървят ръка за ръка с електронното управление. Когато се управляват данни от определен клас, системите трябва да отговарят на предписани от закона изисквания. Има специални сертификати, които удостоверяват дали отговарят на тях. Тези гаранции са създадени от закона, но дали се спазват е друг въпрос", смята той.