CEZ България проведе търг по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за доставка на електромери в рамките на следващите две години, съобщиха от чешката компания.

Търгът ще осигури наличието на електромери на територията на цяла Западна България, обслужвана от трите електроразпределителни дружества, чийто мажоритарен собственик е енергийна компания CEZ Group.

Търгът, проведен в условията на прозрачност по всички изисквания на ЗОП, е спечелен от три български и един чешки производители.

От общо 744 хиляди договорени електромера, 672 хиляди са българско, а 72 хиляди са чешко производство.

Резултатите показват, че българските производители са равностойни на европейските.

Първите доставки от договорените количества вече са факт. В търга са участвали 12 фирми, 6 от които са производители, а другите 6 са вносители, оторизирани представители на чуждестранни производители.

До средата на 2008 година трите електроразпределителни дружества ще инвестират в закупуването на електромери около 28 милиона лева.