На първо място в класацията е "Карол" АД, а второто място си поделят "БенчМарк Финанс" и "Елана Трейдинг" За втори път вестник "Банкеръ" изготви годишна класация на най-добрите инвестиционни посредници, съобщи вестникът. Обработката на данните показа, че при изключително равностойна надпревара по отделните показатели "Инвестиционен посредник на 2007 г." стана "Карол" АД, което събра общо 27 точки (при две първи места). Показателно е и това, че първите пет в подреждането са се вместили в рамките на разлика само от четири точки. С равен брой точки - по 23, второто и третото място, (подобно на класацията на управляващите дружества за тази година) делят двама инвестиционни посредници - "Елана Трейдинг" и "БенчМарк Финанс", които бяха видимо равностойни по всички категории. И следващите в подреждането (четвърто/пето място) - ТБ "Юробанк И Еф Джи България" АД и ТБ "Райфайзенбанк (България)", също са с равен брой точки. При обзора на резултатите прави впечатление засиленото присъствие на банковите институции в годишната класация. В предишната (за 2006 г.) имаше само две банки (и то на девето и десето място). Сега още две нови кредиторки влизат в крайното подреждане. Това са ТБ "УниКредит Булбанк" АД и ТБ "Централна кооперативна банка" АД, които са на седмо и осмо място. Самият факт е показателен за промененото им отношение и за засиленото им внимание към този пазар на финансови услуги. Те заеха местата на посредниците "Ти Би Ай Инвест" и "Загора Финакорп", които тази година не успяха да се преборят за място в десетката. Трябва да отбележим силното присъствие на "Райфайзенбанк (България)" в мениджирането на нови емисии акции и облигации Както и през миналата година, банката оглавява подреждането по този показател, като е управлявала (като мениджър и ко-мениджър) общо 16 различни емисии на обща стойност 279.235 млн. евро. Този пазар се очертава като много перспективен и с големи възможности за развитие. До второто място в таблицата по този критерий се изкачи посредникът "Елана Трейдинг", което е съдействало за борсовия дебют на 11 компании, чиито емисии са били в размер на 114.574 млн. евро. Расте броят на компаниите, желаещи да осъществят първични и вторични предлагания на акции и облигации. Само от началото на тази година до момента за търговия на "БФБ-София" са регистрирани акции на 32 нови компании. Дружествата със специална инвестиционна цел са 16, регистрираните нови облигационни емисии - 25, а договорните фондове са десет. Общо седем са първичните публични предлагания на акции с цел набиране на нов капитал - добивната компания "Каолин", ТБ "Корпоративна търговска банка", ТБ "Първа инвестиционна банка", бутилиращата фабрика "Девин", двете софтуерни дружества "Бианор" и "Специализирани бизнес системи", и пътностроителната "Трейс холд груп". Освен това около 60 други компании са заявили желанието си да бъдат регистрирани на борсата и да придобият публичен статут. Сред тях са производителят на топло- и хидроизолационни материали "Хидроизомат", специализираната в производството на хемодиализатори и медицински консумативи фабрика "Етропал", новосъздаденото дружество "Зърнени храни България", което обединява селскостопанския бизнес на "Химимпорт" и др. Така че може да се очаква бурно развитие в този аскпект от дейността на компаниите. Отварянето на българския пазар привлича много чуждестранни клиенти - физически и юридически лица. Част от тях се насочват към банките - вероятно защото са консервативни институции, чиято дейност е по-видима. Тези предпочитания обясняват присъствието на пет банки в годишното подреждане по показателя оборот от сключените сделки Въпреки че те не са сред посредниците с най-много сделки на борсата, те правят голям оборот. Общо през анализирания период през фондовото тържище са изтъргувани 2.121 млрд. акции, а оборотът възлиза на 17.307 млрд. лева. Лидер по този показател е "Райфайзенбанк (България)". Нейните брокери през годината са реализирали борсови операции за над 4.599 млрд. лева. Второто място заема Стопанска и инвестиционна банка с 2. 912 млрд. лева. С формирането на двете нови мегабанки - "УниКредит Булбанк" и "Юробанк И Еф Джи България", може да се очаква консолидиране на борсовите им операции и така да добият по-значима роля в борсовата търговия. Показателят брой сделки на "БФБ-София" е пряко свързан с предишния. Но водещите играчи тук са други - небанковите инвестиционни посредници, които като по-малки структури действат по-гъвкаво и привличат повече клиенти. Най-активните, които попаднаха в челото на класацията миналата година, отново са сред десетте номинирани. Единствено "Юробанк И Еф Джи България" е новопоявила се в десетката. Общо през годината на "БФБ-София" са били извършени 808 620 броя сделки. По този показател водеща отново е "Карол", чиито брокери са сключили почти три пъти повече контракти за покупко-продажба на акции през тази година - 142 671, и са направили 4.599 млрд. лв. оборот. Първите четири в подреждането отново са привлекли най-много клиенти. Електронната търговия набира все повече почитатели у нас. Поради това тя е включена като трети показател в годишното подреждане на инвестиционните посредници. Той е сборен от три подкритерия. Електронната система за търговия дава възможност на инвеститорите, които са клиенти на членовете на "БФБ-София", да подават поръчки чрез интернет. Клиентите на системата COBOS достигнаха в началото на ноември 4 874, а това означава прираст от 2776 човека в сравнение с края на октомври миналата година. През анализирания период общо 53 инвестиционни посредници са сключвали сделки през COBOS. Те са реализирали 416 655 броя сделки, а оборотът е за 1.013 млрд. лева. За отбелязване е, че през годишния период, който обхваща класацията, "Карол" показва най-добри резултати и в трите подреждания, отчитащи участието в електронната търговия. Посредникът има най-много клиенти - 1169, които са сключили 111 525 броя сделки и са направили оборот от над 190.320 млн. лева. Така лидерът по този показател получи максималният брой точки в общото класиране - тридесет. Удобствата, които системата COBOS предлага - работа на домашния компютър, по-гъвкава реакция към процесите, които протичат на пазара, са предпоставка да се повишава броят на клиентите, които я ползват, както и да се сключват повече сделки. Като се има предвид, че активните клиенти на COBOS все още са по-малко от тези, които имат сертификат да я ползват, но все още не работят с нея, можем да очакваме и по-голям оборот през тази платформа. Два фактора влияят основно за развитието на капиталовия пазар: обемът на свободните пари и предлаганите инвестиционни продукти. И двете предпоставки у нас са налице. От една страна, някои от институционалните инвеститори, като например пенсионните дружества, са натрупали вече над 2 млрд. лв. от постъпващите всеки месец пенсионни вноски и търсят къде да ги инвестират. Наред с това вече са регистрирани над 60 взаимни фонда на борсата. Все повече компании се ориентират към придобиване на публичен статут. Небанковите инвестиционни посредници натрупват все повече опит и финансови възможности, разширяват кръга на предлаганите финансови услуги, а гъвкавостта им ги прави сериозен конкурент на банките. През октомври чешкият инвестиционен посредник "Ууд енд Къмпани файненшъл сървисис" (Wood & Company Financial Services) стана първото чуждестранно дружество от този тип, получило статут на асоцииран член на "БФБ-София". Това е ново доказателство, че българският пазар е интересен, както и че инвеститорите оценяват по-бързите темпове на растеж в страните от Централна и Източна Европа. Така че колкото повече нови IPO, емисии облигации и колективни инвестиционни схеми се реализират, толкова по-атрактивен ще става българският пазар. Кръгът на финансовите услуги, предлагани на населението, става все по-широк, обобщават от в. "Банкеръ". Все по-активно на този пазар навлизат инвестиционните посредници и управляващите дружества. Предлаганите от тях продукти намират добър прием сред инвестиционната общност. Развитието на капиталовия пазар през последните години им осигурява широко поле за изява. Много нови компании откриват публичността и излизат на борсата, все повече са тези, които си осигуряват свеж капитал от облигационни емисии. А и бурният ръст (като брой и доходност), който реализират колективните инвестиционни схеми, подкрепят прогнозите и перспективите за силно развитие на сектора в следващите години. Статистическите данни показват, че към 30 септември Комисията за финансов надзор е лицензирала общо 86 инвестиционни посредници. От тях 29 са банкови институции, които по силата на лиценза си могат да извършват и тази дейност. Небанковите посредници са разделени на две големи групи според акционерния си капитал, който определя спектъра услуги, които могат да предлагат. В края на септември са прелицензирани 57 посредници. От тях 25 дружества са със съдебно регистриран акционерен капитал от над 1.5 млн. лв., който им дава право да извършват сделки за собствена сметка (т.е. притежават пълен лиценз). Останалите 32 имат капитал от 250 хил. лв. и съответно частичен лиценз за извършване на сделки за чужда сметка и управление на портфейл Правила за класиране За втори път след 2006 г. вестник "Банкеръ" изготви годишна класация на най-добре работещите дружества в двете категории "Инвестиционен посредник" и "Управляващо дружество". Тя се извършва по точкова система. По всеки от показателите са номинирани по десет компании, като първата получава 10 точки, втората - 9, и така в низходящ ред до 1 за последната. Право да участват в крайното подреждане имаха само тези, които са взели точки по поне два от критериите. Не са използвани коефициенти за тежест (всички участват според показаните резултати), тъй като се е сметнало, че е трудно да се подредят по важност дейностите, които извършват инвестиционните посредници и управляващите дружества. Крайният победител се определя по общия брой точки, които е събрал по всички показатели, като максималният възможен резултат е 40 точки. Критерии В подбора на критериите за оценка на дейността на дружествата участваха представители на бизнеса, експерти от Комисията за финансов надзор и от "БФБ - София", както и журналисти на вестник " Банкеръ", отразяващи капиталовия пазар. При учредяването на класацията бяха избрани четири критерия: брой на емисиите от акции и облигации, на които инвестиционният посредник е бил мениджър или ко-мениджър; брой на сделките, сключени на "БФБ-София"; оборот, който е реализиран на борсата; сборен показател, свързан с електронната система за търговия COBOS. Последният се получава от три подпоказателя, като целта е така да се обхване по-изчерпателно електронната (онлайн) търговия. Данните, на базата на които е извършено подреждането на инвестиционните посредници и управляващите дружества, са от последните дванадесет месеца - от 1 октомври 2006 до 30 септември 2007 година. Регион: Ямбол, Шумен, Хасково, Търговище, Стара Загора, София, София-град, Смолян, Сливен, Силистра, Русе, Разград, Пловдив, Плевен, Перник, Пазарджик, Монтана, Ловеч, Кюстендил, Кърджали, Добрич, Габрово, Враца, Видин, Велико Търново, Варна, Бургас, Благоевград Източник: в. "Банкеръ"