19 985 500 лева ще струват изборите за президент и вицепрезидент.

Това заяви във Варна министърът на държавната администрация Николай Василев, цитиран от Днес+.

Той поясни, че план-сметката е направена въз основа на разчетите, подадени от министерствата, областните администрации, общините и другите институции, ангажирани с изборите.

Първоначално общата сума на исканията на всички ведомства е била 26 181 718 лева за двата тура, но след допълнително решение на Министерския съвет разходите са редуцирани.

След изборите до 20 ноември тази година ще се направи отчет на направените разходи и остатъкът от средствата ще бъдат върнати в държавния бюджет, каза още министър Василев.


Министър Василев съобщи, че разходите ще бъдат намалени на 13 млн. лева ако изборите бъдат само в един тур.

В сравнение с предишните президентски избори разходите са два пъти повече.

Причината за това е, че в план-сметката са предвидени средства за евентуално провеждане на втори тур.

Новото за изборите през тази година е гласуването с интегрална бюлетина, печатът за всяка секционна комисия за подпечатване на бюлетините и прозрачни кутии за гласуване, които ще се изработват за първи път.

С по-голяма тежест при определянето на средствата са числеността и възнагражденията на секционните комисии, чийто брой ще бъде около 12 000.

С направените промени в Закона за избор на президент и вицепрезидент на републиката е предвидено комисиите за секции с до 300 избиратели да са в състав от 7 души, а тези с над 300 избиратели-до 9 вместо до 7 души, както през 2001 година, уточни Василев.

Той допълни, че са завишени и възнагражденията на членовете в секционните и районните комисии в сравнение с 2005 година.

С последните промени в Закона за избор на президент върху тези възнаграждения са дължат осигурителни плащания по Кодекса на социалното осигуряване и по Закона за здравното осигуряване.

В момента Министерството на държавната администрация и административна реформа провежда четири обществени поръчки-изработване на протоколи на районните и секционните избирателни комисии, удостоверения и други изборни книжа; изработване на прозрачни кутии за гласуване и на печати, отпечатване на бюлетини.

 Отварянето на офертите от кандидатите по всички обществени поръчки ще е публично в присъствието на медиите на 11 септември.

При изработването на техническите параметри в заданието на обществената поръчка за изборните кутии министерството се е съобразило изцяло с допълнителните препоръки на Централната избирателна комисия-кутиите да се безцветни, с достатъчен обем, устойчиви на химично и механично въздействие, непозволяващи никакви възможности за интервенция във вътрешността за изваждани или изпадане на вече пуснати бюлетини.

Предвижда се броят на секционните комисии да бъде около 12 000, което е наложило да се поръчат 13 500 избирателни кутии, за да има достатъчен резерв от 10%, уточни министър Василев.

Кутиите трябва да бъдат доставени до 16 октомври в областните центрове в страната.

При неточности изпълнителят на обществената поръчка дължи неустойка по 1% на ден върху сумата по договора.

В случай на забавяне с повече от 3 дни договорът се прекратява, изпълнителят не получава никакви пари и дължи неустойка в размер на 60% от стойността на договора, коментира още министър Василев.