До началото на май мобилните оператори у нас отчетоха какво е било първото тримесечие на финансовата 2018 година за тях. В обобщение може да се каже, че "Виваком", "Мтел" и "Теленор" отчитат по-големи приходи за периода януари - март в сравнение със същите месеци на предходната година, но също така и спад в броя на абонатите.

Приходи

От трите оператора най-големи приходи за разглеждания период е генерирала "Виваком", показват данните. Общо за компанията те са 223 милиона лева, което е с 5,6% повече от резултатите за първото тримесечие на 2017 година.

Telenor потвърди, че има купувач за бизнеса ѝ в България

Telenor потвърди, че има купувач за бизнеса ѝ в България

Остава обаче въпросът кой е той

На второ в това отношение е "Мтел", която отчита 3,4% ръст на оборота до 107 милиона евро или 209 милиона лева. За "Теленор" увеличението е най-осезаемо - от 13%, но резултатът най-малък - общо 827 милиона норвежки крони или над 166 милиона лева.

Печалба

"Виваком" отчита най-голяма печалба сред трите телекома у нас, като тази преди данъци и амортизация се изчислява на 86 милиона лева. В сравнение с периода януари-март на предходната година тази сума е с 11,6 на сто по-висока.

Веригата Handy спира работа и затваря офисите си в страната

Веригата Handy спира работа и затваря офисите си в страната

Операторът "Мобилтел" прекратил договора си с компанията през март

При този показател "Теленор" и "Мтел" са почти изравнени. И за двете дружества печалбата преди данъци и амортизация е около 61 милиона лева. Малко по-голям растеж в сравнение с миналата година отчита втората.

Снимка 354198

*Сравнение между приходите и печалбите на трите оператора към 31 март 2018 година. Сумите са в млн. лв.

Абонати

Що се отнася до абонатите на трите оператора, 2018 година започва със спад при тях. Най-голям отлив на мобилни абонати има при наскоро продадената "Теленор". Към края на март те са 3,111 милиона, а година по-рано са 3,318 милиона, което е намаление с 6,2 на сто.

На второ място в тази категория е "Мтел" със спад от 3,2% до 3,959 милиона абонати. Намалението е най-слабо при "Виваком" - от 1,3 на сто до 3,048 милиона към края на първото тримесечие.

Скоро в България може да се появи нов мобилен оператор

Скоро в България може да се появи нов мобилен оператор

Пет доставчика на телевизия и интернет се обединяват на нов за тях пазар

Погледнато от друг ъгъл обаче "Мтел" (3,959 милиона) има най-много клиенти в сегмента на мобилните услуги, следвана от "Теленор" (3,111 милиона) и "Виваком" (3,048 милиона).

Снимка 354199

*Сравнение между броя на мобилните абонати на трите оператора за първите тримесечия на 2017 и 2018 година. Резултатите са в милиона броя.

При фиксираните услуги първенец е "Виваком" със 778 хиляди договора за фиксирани телефони, 487 хиляди абоната за домашен интернет и 451 хиляди - за домашна телевизия. В първата категория за сметка на останалите две обаче има осезаемо намаление - от 13,1%, в сравнение с края на март 2017 година.

За разглеждания период клиентите на "Мтел" за фиксирани телефони са 81 хиляди, за кабелен интернет - 435 хиляди, а за домашна телевизия - 488 хиляди.

Telecom Austria инвестира €1 милиард в експанзия в Източна Европа

Собственикът на "Мтел": Имаме €1 милиард на разположение за експанзия в Източна Европа

Дружеството планира сделки на настоящите си пазари, както и на нови такива