Икономиката на България е изправена пред нови рискове. Покачващите се цени поставят компаниите и частните домакинства под огромен натиск, а енергийната криза все още не е разрешена, пише Агенцията за икономическо развитие на Германия (Germany Trade & Invest - GTAI) в поредицата си "Икономически перспективи - България (декември 2022), съобщиха от Германо-българската индустриално-търговска камара в последния брой на бюлетина си "Bulgarien Aktuell", получен в БТА.

През 2022 г. икономиката на България продължи да се възстановява от пандемията с коронавируса. Износът на услуги и частното потребление са основните двигатели на растежа. Хранително-вкусовата промишленост и металообработването печелят от по-високите цени на световния пазар, сочат данни на Националния статистически институт, цитирани в публикацията. Посочва се още, че инфлацията все повече се превръща в проблем за икономическия растеж.

Работодателите в България се опитват да противодействат на инфлацията с увеличаване на заплатите на служителите, доколкото е възможно. Затова се въздържат от наемането на нови служители. България трябва да стимулира новите инвестиции в по-дългосрочен план, се изтъква в публикацията по данни на Агенцията за икономическо развитие на Германия.

Какво мислят за бизнес средата германските фирми у нас

Какво мислят за бизнес средата германските фирми у нас

Най-голямо е недоволството в областта на борбата с корупцията

От друга страна, като цяло австрийските фирми в България дават сравнително висока оценка на бизнес климата у нас, предвид общата икономическа обстановка в Европа, става ясно от проучване сред повече от 100 ръководители на австрийски компании у нас. Резултатите от проучването сред австрийските инвеститори бяха огласени на форум в София от Австрийското търговско представителство (ADVANTAGE AUSTRIA), в присъствието на вицепремиера Атанас Пеканов и посланика на Австрия в България.

При общата оценка на бизнес климата у нас през 2022 г., 19% от анкетираните ръководители отчитат подобрение, а 36% не виждат промяна. Въпреки че 45% докладват влошаване, резултатите можем да приемем за положителни, с оглед на икономическите трудности, пред които се изправя светът след Covid, инвазията на Русия в Украйна и в условията на енергийна криза и криза на доставките.

Тези нагласи са приблизително същите по отношение на очакванията за бизнес средата през 2023 г.: 12% от анкетираните разчитат на подобрение, 41% предполагат, че няма да настъпят съществени промени, а 47% са по-скоро песимисти.

При оценката на общата обществено-политическа рамка и институционална среда в България, повечето ръководители на австрийски компании не отчитат напредък в сферата на регулациите и бюрокрацията (89%) и са разтревожени от липсата на предвидима икономическа политика (91%).

Само 8% от ръководителите на австрийски фири у нас виждат напредък в борбата с организираната престъпност и корупцията. В същото време, представителите на австрийските компании оценяват като добра или много добра системата за данъци и мита у нас (81%).

Запитани за някои основни фактори за развитието на бизнеса, 72% от компаниите оценяват положително достъпа до кредити и капитал, а 68% са доволни от качеството на местните доставчици.

Нивото на разходите за труд е оценено като добро или много добро от 65% от анкетираните, но в същото време само 20% оценяват положително наличността на квалифицирана работна ръка.

По отношение на своите обороти през годината, над 65% от мениджърите на австрийски компании у нас отчитат увеличение през 2022 г. В същото време, само 36% очакват възходящата тенденция да продължи и тази година. Относно увеличението на възнагражденията на служителите, 35% от анкетираните планират увеличение с 5%-10%, а 36% - от 10% до 15% нарастване на възнагражденията.