По жалба на няколко професионални сдружения и организации в областта на таксиметровите услуги Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби и забрани дейността на руското приложение "Максим", което работи у нас по подобие на Uber.

Жалбата е подадена от "Съюз Такси", "Национален съюз на превозвачите", Браншова камера на таксиметровите водачи и превозвачи, Асоциация на таксиметровите синдикати в България и Синдикален съюз "Сила". Комисията приема аргументите на таксиметровите организации срещу конкурента "Максим", като разпорежда незабавно прекратяване на дейността и налага глоба от 3 520 лева. Решението на КЗК може да бъде обжалвано пред съда.

От компанията предоставиха коментар на решението:

"Ние ще проучим решението на Комисията за защита на конкуренцията. При наличие на разногласия ще го обжалваме в съда. Планираме Служба "Максим" да продължи работата си в страната.

В други страни таксиметровият пазар се променя, докато в България не е така. Днес обаче в цял свят е голямо желанието на хората да виждат алтернативи и да имат възможност да избират. Забраните, които ни лишават от алтернатива, не допринасят за напредъка на икономиката и обществото. Това сме го виждали през миналия век.

Предлаганите от Служба "Максим" информационни услуги са уникални. Те предоставят възможност поръчки за пътуване да се изпълняват както от лицензирани таксиметрови шофьори, така и от частни водачи. Това са различни ситуации. Лицензираният таксиметров водач може непрекъснато да получава информация за поръчки и да печели от професионалната си дейност. Частният водач може да предостави еднократна услуга на пътник, за да компенсира пътните си разходи.

Водачите, които искат самостоятелно да се разпореждат със собствения си автомобил и с времето си, законно да превозват пътници, се нуждаят от справедливи правила. Ако държавните органи имат воля за трансформиране на пазара на таксиметровите услуги и за диалог, специалистите от Служба "Максим" са готови да участват в модернизирането на българското законодателство. Това ще е удобно за хората", се казва в него.

Белези на таксиметров превоз

"Предоставяната от ответното дружество услуга "Максим" има белезите на таксиметров превоз на пътници, доколкото се извършва с лек автомобил срещу заплащане, по заявен от пътника маршрут. При платформата "Максим" дължимата от водача такса е поставена в пряка зависимост от стойността на осъществената поръчка, като в този смисъл не е фиксирана сума, а представлява процент от стойността на поръчката (съотв. 10 % или 15 %)", пише в решението.

Комисията прави и сравнение между руската платформа и TaxiMe и Taxistars, като открива значима разлика в качеството на лицата, които поемат заявката за пътуване - едининият случай частни лица, а в другия лицензирани таксиметрови шофьори и таксиметрови компании.

КЗК не приема и аргумента, че "Максим" извършва само посредническа дейност между шофьори и пътници. "Според европейската съдебна практика посредническата услуга с предмет свързването срещу заплащане посредством приложение на непрофесионални шофьори, използващи собствените си превозни средства, с лица, желаещи да ползват градски превоз, трябва да се счита за неразривно свързана с транспортна услуга и следователно да се квалифицира като услуга в областта на транспорта", цитират от Комисията.

В средата на 2015 г. КЗК забрани и дейността на Uber, която започна работа у нас през декември 2014 г. През март т.г. тричленен състав на Върховния административен съд потвърди забраната и наложените общо около 200 000 лева глоби.

"Максим" е създадена през 2003 г. в руския град Шадринск. Тя работи у нас от 2014 г.

ВАС потвърди забраната и глобите за Uber в България

ВАС потвърди забраната и глобите за Uber в България

Решението на КЗК е правилно и законосъобразно, казват от съда