Голямата рецесия и финансовата криза през 2007-2009 г. поставиха световната икономика пред сериозни изпитания. Прегрелият пазар на жилища в САЩ, съчетан с провала на няколко финансови институции, доведе до загуба на милиони работни места по света и бавно, 10-годишно възстановяване, което едва наскоро върна икономиката към състояние, приближаващо се до пълната заетост.

След разтърсването на глобалната финансова система от рецесията е интересно да разгледаме как се е трансформирала икономиката. Business Insider изброява 20 професии, в които са били заети стотици хиляди хора през 2007 г. като след това драстично са намалели, според Националното бюро за икономически изследвания (NBER).

Най-търсените професии в България през септември

Най-търсените професии в България през септември

За трети пореден месец равнището на безработица се запазва на ниво 5,3%

С данни от проучване на американската общност (American Community Survey) за 2007 и 2017 г., събрани от Minnesota Population Center са разгледани индустриите, които имат най-голям процент спад в заетостта в този период. За анализа са разгледани секторите, които са имали най-малко 100 000 заети през 2007 г.

Ето и отраслите, както и броят на заетите в тях съответно през 2007 и 2017 г.:

20. Печат и свързаните с него дейности - 704,197 души са били заети през 2007 г. и са намалели до 544 190 през 2017 г. (спад с 23%).

19. Производство на мебели и свързаните с него дейности - 582 615 души са били заети през 2007 г. и са намалели до 444 674 през 2017 г. (24% спад).

18. Производство на машини за търговската и обслужващата (сервизна) индустрия - през 2007 г. са били заети 111 976 души и през 2017 г. са намалели на 84 420 (спад с 25%).

17. Фабрики за текстилни изделия - 102 698 души са били заети през 2007 г. и са намалели до 77 263 през 2017 г. (спад с 25%).

16. Дърводобив - 107 710 души са били заети през 2007 г. и са намалели до 80 998 през 2017 г. (спад с 25%).

15. Цветарски магазини - 129 668 души са били заети през 2007 г. и са намалели до 97 097 през 2017 г. (спад от 25%).

14. Производство на картони и кутии - през 2007 г. са били заети 139 291 души и са намалели до 103 377 през 2017 г. (спад с 26%).

13. Магазини за подаръци и сувенири - през 2007 г. са били заети 203 413 души и са намалели до 150 708 през 2017 г. (спад с 26%).

12. Услуги за професионална рехабилитация - през 2007 г. са били заети 236 867 души и са намалели до 175 117 през 2017 г. (спад с 26%).

11. Производство на цимент, бетон, вар и гипс - през 2007 г. са били заети 209 452 души и са намалели до 154 110 през 2017 г. (26% спад).

10. Тъкачно производство - през 2007 г. са били заети 126 794 души и са намалели до 92 889 през 2017 г. (спад с 27%).

9. Персонализирани шивашки услуги - 274 903 души са били заети през 2007 г. и са намелели на 199 462 през 2017 г. (спад с 27%).

8. Производство на комуникационно, аудио и видео оборудване - през 2007 г. са били заети 191 060 души и са намалели до 135 950 през 2017 г. (спад от 29%).

7. Магазини за офис консумативи - 184 215 души са били заети през 2007 г. и са намалели до 129 592 през 2017 г. (спад с 30%).

6. Хора, занимаващи се с окабеляване и поставяне на телекомуникационно оборудване - 835 711 души са били заети през 2007 г. и са намалели до 564 715 през 2017 г. (спад с 32%).

5. Издателски дейности, с изключение на вестници и софтуер - през 2007 г. са били заети 376 730 души и са намалели до 251 952 през 2017 г. (спад с 33%).

4. Книжарници и павилиони за вестници - 188 312 души са били заети през 2007 г. и са намалели до 116 703 през 2017 г. (спад с 38%).

3. Производство на компютърно и периферно оборудване - през 2007 г. са били заети 253 853 души и са намалели до 146 624 през 2017 г. (спад с 42%).

2. Издатели на вестници - през 2007 г. са били заети 438 291 души и са намалели до 208 549 през 2017 г. (спад от 52%).

1. Производство на космически продукти и части - през 2007 г. са били заети 296 599 души и са намалели до 66 921 през 2017 г. (спад от 77%).

4 забравени или напълно изчезнали професии

4 забравени или напълно изчезнали професии

Новите технологии сложиха край на някои от тях