Вдъхновени от социалните мрежи, изкарващи свои пари и с мечти за собствен бизнес - това са българските деца от поколението "Алфа", най-големите от които след само 4 години ще бъдат на пазара на труда. За техните навици и очаквания научаваме от резултатите от глобално проучване на Visa, което включва и нашата страна.

У нас онлайн са анкетирани 500 деца на възраст между 8 г. и 14 г. Повече от половината от тях (57%) през последните 12 месеца са извършвали дейности в домакинството и извън него, за които в замяна са получавали пари. Цели 12% от 14-годишните са продавали стоки онлайн, като най-често за целта са били използвани социалните мрежи.

Поколението Z не са мързеливи, те просто имат нужда от подкрепа

Поколението Z не са мързеливи, те просто имат нужда от подкрепа

Поглед отвътре на проблема с "тихото напускане" сред младите работници

Една четвърт от гимназистите предпочитат да плащат или с карта (19%), или с мобилен портфейл (6%), но тези методи не са непознати и за най-малките в извадката.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Цели 88% от децата споделят, че искат да притежават собствен бизнес или поне да имат "странична работа", докато само 4% желаят да работят за някой друг - това е по-висок резултат от средното за света. Авторите на изследването отбелязват, че ентусиазмът е най-голям при 8-годишните и намалява при по-големите.

В същото време, те са категорични: "Ако тези очаквания се изпълнят, поколението "Алфа" има потенциала през следващите пет до десет години напълно да трансформира начина, по който бизнесите и общностите ще функционират".

Около две трети от анкетираните искат да станат спестовни възрастни - да заделят половината или повече от спечелените си пари.

"Деца на пълно работно време": Защо хиляди млади китайци остават при мама и тате

"Деца на пълно работно време": Защо хиляди млади китайци остават при мама и тате

Близо половината млади жители на страната са на практика безработни

Основен източник на вдъхновение за поколението "Алфа" са социалните мрежи и създателите на съдържание (59%), следват разговорите с приятели (50%) и рисуването или писането (48%). На децата не им липсва самочувствие, като 51% се определят като по-креативни от родителите си.

Затова и не е изненада, че реалният трудов опит не се отчита като най-ценен по пътя до мечтаната бъдеща работа - изпреварват го онлайн обучението и социалните мрежи. Цели 38% от децата вярват, че именно тези платформи ще са част от бъдещата им работа. Следват комуникационните технологии и креативният софтуер.

Една трета от 14-годишните са на мнение, че изкуственият интелект би бил съществена част от работата им.