Независимо дали по преценка на кандидата за дадена работна позиция интервюто за работа е преминало успешно, HR специалистите съветват винаги интеврюираният да зададе поне няколко въпроса. Три от тях са задължителни.

Ако работното интервю е преминало много добре, но човек няма никакви въпроси, все пак може да изглежда незаинтересован.

Затова е добре да подготвим поне три въпроса, които да демонстрират интереса ни към позицията, стремежа да се справим отлично със задълженията и факта, че сме проучили предварително компанията, бранша и позицията.

AI решава дали ще ви викнат на интервю, ето как да му се харесате

AI решава дали ще ви викнат на интервю, ето как да му се харесате

Алгоритмите за подбор работят непрозрачно, но все пак има стратегии срещу автоматичния отказ

Въпросите:

  1. Бихте ли ми казали каква е основната цел на тази позиция?
  2. Кои са най-големите предизвикателства, с които ще се сблъска човекът, назначен на тази позиция?
  3. Какви професионални умения и качества трябва да притежава служителят, за да бъде успешен на тази позиция?

HR експертите съветват кандидатите за работа да избягват въпроси, на които може да бъде отговорено еднозначно с ДА, НЕ или с друг кратък отговор от една дума, т.нар. "затворени" въпроси и техните отговори най-вероятно могат да бъдат открити и в интернет.

Вместо да губим време с подобни въпроси, по-добре е да задаваме такива, които ще създадат диалог между нас и интервюиращия.

Често срещаната грешка при интервю за работата, която може да ви струва много

Често срещаната грешка при интервю за работата, която може да ви струва много

Едно леко подхлъзване би могло да ви раздели с мечтаната позиция