България отчита по-сериозен напредък в социалния прогрес в сравнение с една от големите световни икономики – Бразилия, както и с една от най-богатите държави – Кувейт.

В същото време обаче съседна Румъния се развива с по-бързи темпове, показва Индексът за социалния прогрес (Social Progress Imperative) на Deloitte за 2016 г.

В класацията, в която са изследвани общо 133 държави, страната ни се намира на 43-о място или след всички останали членки на Европейския съюз (ЕС).

Индексът на социалния прогрес измерва степента, до която държавите успяват да отговорят на социалните потребности на своите граждани. Показателят се изчислява на база на 54 индикатора в сфери като задоволяване на базовите човешки нужди, равенство, устойчиво развитие, лична свобода, сигурност, здравеопазване, образование и други.

От Deloitte посочват, че по отношение на задоволяването на основните човешки потребности, България се справя най-добре в осигуряването на храни от първа необходимост и медицински грижи. От друга страна властите у нас трябва да вложат повече усилия за гарантирането на сигурността.

Изследването показва, че България се справя най-добре в осигуряването на достъп до базови знания, но има сериозни пропуски в здравеопазването.

По отношение на слабите и силните страни спрямо други държави със същия размер на брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, България се нарежда до държави като Бразилия, Иран, Ирак, Мексико, Румъния, Турция и Черна гора.

От Deloitte нареждат на първо място по социален прогрес Финландия, следвана от Канада, Дания, Австралия, Швейцария и Швеция. На дъното на класацията е Замбия, заедно с Виетнам, Туркменистан, Тринидад и Тобаго, Източен Тимор и Суринам.