Въпреки че може да се каже, че най-тежките месеци за икономиката бяха през вторто тримесечие на годината, то за бизнеса тепърва предстоят трудни такива. Нещо повече - според експерти следващите няколко месеца ще бъдат критични за част от компаниите у нас заради изтичането на мораториума върху плащанията по кредити. 

В резултат на по-бавното възстановяване много бизнеси ще бъдат затруднени с обслужванто на дълговете си. Междувременно несигурността и доверието между контрагентите все още е разклатено. Това обяснява управителят на "Кофас България" Пламен Димитров. 

"Определяме риска в ритейл сектора в България като висок, което впрочем е така и при много други сектори в настоящата ситуация. Това се дължи на намаляващите периоди на отсрочване на плащанията, дори отказът от отсрочване въобще, както и сериозната конкуренция. И все пак, позитивна тенденция е ръстът в онлайн продажбите - в световен план се очаква той да достигне до 19% за 2020 година", коментира той по време на годишна конференция в областта на търговията.

От друга страна обаче експертът е на мнение, че България все още има възможност да спечели от конкурентоспособността си в региона. Основно това е свързано с преструктурирането на веригите за доставка, преместването на производства в Централна и Източна Европа.

Сред плюсовете на страната ни са конкурентните разходи за труд, стратегическото географско положение и относително добрата инфраструктура. България би могла да се възползва от тези и редица други предимства, за да повиши своя производствен потенциал в условията на динамично променящата се икономическа среда, смята Димитров.