Въпреки корона кризата кредитирането у нас остава стабилно, но банките обаче трябва да бъдат по-внимателни при оценяването на рисковете при отпускането на заеми. След изтичането на мораториума върху плащанията по кредити Българската народна банка (БНБ) няма да удължава срока му.

Това е част от обобщението, направено от управителя на централната банка Димитър Радев в рамките на уебинар, организиран от Американската търговска камара у нас.

"Кредитирането до момента остава стабилно, но заедно с това то е процес, отразяващ както предлагането, така и търсенето. В период като сегашния банките активно търсят добри "банкируеми" проекти. Банките обаче трябва да остават внимателни при идентифицирането и оценяването на рисковете, които поемат, при отпускане на заеми. Независимо от стимулите да увеличават кредитирането банките не трябва да го правят на всяка цена или при всякакви рискове", посочва той.

По думите на гуверньора въпреки че БНБ не планира да удължи срока на мораториума върху плащанията по заеми, финансовата институция има готовност да въведе допълнителни мерки при необходимост.

Що се отнася до представянето на банковия сектор в настоящата ситуация, Димитър Радев посочва, че очаква той да остане устойчив. В тази връзка той акцентира върху това, че при подготовката за влизането във валутния механизъм ERM II бяха предприети допълнителни мерки за заздравяване на сектора.

"Тези мерки, които бяха обявени публично, включваха пълна капитализация на печалбата на търговските банки за 2019 година, увеличение на ликвидността, намаляване на по-рисковите чуждестранни експозиции на банките, както и отмяна на планираните увеличения на антицикличния капиталов буфер за тази и за следващата година", казва той и добавя:

"Стрес тестовете на централната банка през последните няколко години бяха основани на силно отрицателни сценарии. Сега обаче отрицателните сценарии се реализират, а банковият сектор е подготвен".

Въпреки появилите се коментари при приемането на България в ERM II, че може да има промяна на валутния борд, управителят на БНБ посочва, че такава възможност не съществува.

"Коефициентът на покритие на паричния съвет продължава да се намира доста над минималното равнище за гладкото функциониране на валутния ни режим. Също няма натиск от страна на фискалната политика, въпреки сега наблюдаваните фискални стимули", обяснява той.

Гуверньорът посочва, че режимът на фиксиран валутен курс е доказал устойчивостта си и в добри години, но и в години на кризи, както през периода 2008-2009 година. "Паричният режим на България е непоклатим и ще остане такъв и по време на ERM II", обобщава Димитър Радев.