Сезонното коригираното ниво на безработица в еврозоната е (EС 19) е 7,8% през февруари 2019 година. Показателят остава стабилен с сравнение с януари и спада от 8,5% през същия месец на 2018 година. Равнището на безработицата във валутния съюз е най-ниското, регистрирано от октомври 2008 г. насам, показват предварителните данни на Eurostat. 

Коефициентът на безработица в целия Европейски съюз (ЕС 28) през февруари 2019 г е 6,5%. Показателят остава на същата стойност като през януари и спада от 7.1% през и миналия февруари. Това равнище на безработица е най-ниското, регистрирано в ЕС 28, от януари 200 година.

Снимка 415587

Според оценките на Евростат 16,012 милиона мъже и жени в ЕС, от които 12,730 млн. в еврозоната са били без работа. В сравнение с януари т.г. техният брой намалява с 102 000 в ЕС-28 и 77 000 в еврозоната. В сравнение с февруари 2018 г. безработните са по-малко с 1,469 млн. в ЕС28 и с 1,169 милиона в еврозоната.

Сред държавите членки най-ниските нива на безработица през февруари 2019 г. са регистрирани в Чехия (1.9%), Германия (3.1%) и Холандия (3.4%).

Най-високите равнища на безработица се наблюдават в Гърция (18% - декември 2018 г.), Испания (13,9%) и Италия (10,7%).

В сравнение със същия месец преди година, равнището на безработица е намаляло във всички държави членки, с изключение на Дания и Австрия, където то остава стабилно. Най-голямо спад на безработицата е отчетен в Гърция (от 20,8% на 18% ), Кипър (от 9,4% до 7,1%), Испания (от 16,2% до 13,9%) и Естония (от 6,4% до 4,2%).

За сравнение, през февруари 2019 г. равнището на безработица в Съединените щати е било 3,8%, което е спад от 4% през януари 2019 и от 4.1% през февруари 2018 година.

През февруари  3,309 миилона млади хора (под 25 години) са безработни в ЕС 28, от които 2,337 млн. души в еврозоната. В сравнение с миналия февруари младежката безработица намалява с 222 000 души в ЕС 28 и с 181 000 в еврозоната. През февруари 2019 г. равнището на безработица сред младежите е 14,6% в ЕС-28 и 16,1% в еврозоната, в сравнение със съответно 15,7% и 17,7% през същия месец на миналата година.