Енергийният преход в световен мащаб ще донесе и съкращения на много работни места в енергийния сектор. Загубите ще се равняват на на 100 работни места дневно до 2035 г., най-вече в Китай и Индия.

Най-големият проблем ще е със затварянето на мини - само от това ще бъдат заличени около 15% от работните места в глобалния въгледобив до тази година или общо около 400 000. Това се твърди в доклад, публикуван от Global Energy Monitor и цитиран от Bloomberg. Цифрата вероятно ще нарасне до близо 1 милион до 2050 г., на фона на прехода на света към по-евтино производство на вятърна и слънчева енергия.

Загубата на работни места e едно от най-големите социални предизвикателства, пред които са изправени компаниите и икономиките като цяло, докато преминават от изкопаеми горива към чиста енергия. Загубените работни места в минното дело заради автоматизацията, ефективността и стоковите цикли се превърнаха в големи политически въпроси в САЩ, Европа и Австралия.

Според доклада един от начините за намаляване на съкращенията е да се даде приоритет на бившите миньори за възможности за работа.

Проблем за $22 трилиона стои пред глобалния енергиен преход

Проблем за $22 трилиона стои пред глобалния енергиен преход

Много икономики дават смесени послания и противоречиви индикатори

Китай произвежда и използва над половината от добитите въглища в света. Страната осигурява над 1,5 милиона работни места в миннодобивния сектор според Global Energy Monitor. Само провинция Шанси ще освободи над 240 000 миньори до 2050 г. Правителството на Китай настоява компаниите постепенно да заменят работниците, които работят под земята с автоматизирани машини.

Индийската държавна минна компания Coal India, която произвежда повече въглища от всяка друга компания, вероятно ще се изправи пред най-мащабното корпоративно въздействие - с потенциални съкращения на близо 74 000 служители до 2050 г., според доклада.

Броят на служителите й намалява от 310 000 през 2017 г. до 240 000 през тази година. Темпът на намаляване на служители се очаква да се ускори, заради пенсиониране на много от тях и заради работа на външни изпълнители, което ще ограничи наемането на нова работна ръка, смятат служители на компанията.

Темата за съкращенията на работни места в енергийния сектор не е от вчера и тези явления отдавана са факт. Още през 2020 година приблизително 400 000 работни места са били съкратени в енергийния сектор през, като половината от тях са само в САЩ. Съкращенията идват и от най-големите енергийни гиганти, и от по-малките компании.