Епидемията от коронавирус ще предизвика краткотрайна, но остра рецесия в България, като реалният брутен вътрешен продукт (БВП) ще се свие със 7,8% през 2020 година. Това прогнозира главният икономист на "УниКредит Булбанк" Кристофор Павлов.

По неговите думи рецесията в резултат на последствията от разпространението на COVID-19 ще бъде по-тежка от тази по време на финансовата криза през 2008-2009 година.

"Въпреки че са налице значителни разминавания в прогнозите, анализаторите както на частния, така и на публичния сектор, споделят мнението, че рецесията, причинена от коронавируса през 2020 година, ще бъде най-тежката от времето на Втората световна война насам", посочва той и добавя:

"Значителният по мащабите си спад на икономическата активност през тази година вероятно ще бъде и много неравномерен, като ще засегне в различна степен различните сектори от икономиката.".

По неговите думи добрата новина е, че възстановяването ще бъде много по-силно и бързо от възстановяването след рецесията, предизвикана от световната финансова криза през 2008 година.

Според главния икономист на UniCredit за Централна и Източна Европа Дан Букша настоящата ситуация се различава с повече подкрепа за компаниите и служителите, по-добра наличност на кредити и инструменти, както и по-ниски лихви по кредите.

По думите на Ралука Попеску, която е директор на корпоративно, инвестиционно и частно банкиране в "УниКредит Булбанк" най-засегнатите отрасли и дейности са туризмът и хотелиерството, автомобилната индустрия - особено секторите, свързани с веригата на доставки, строителството, транспорта и логистиката.

"Свидетели сме както на положителни, така и на отрицателни последици. Някои компании в секторите на транспорта, логистиката и доставките успяха да разширят своя бизнес благодарение на заявките за доставки по домовете. Времето за доставка също се подобри поради намаления трафик. Има и компании, които успяха да променят и адаптират своето производство към новата реалност, насочвайки се към изработване на материали за защита и санитарни продукти, вещества и оборудване", посочва тя.

"От друга страна, сериозни предприятия в хранително-вкусовата и преработвателната промишленост или фармацията, въпреки увеличеното търсене, се сблъскаха със значителен недостиг и липса на доставки поради икономическите сътресения в Китай, цяла и дори Италия", допълва Попеску.