Потребителските цени в еврозоната през юли са нараснали с 2,1% на годишна база, показват окончателните данни на Eurostat.

Месец по-рано годишната инфлация ба 2%. Целевият показател на Европейската централна банка, който е важен фактор за определяне на нейната паричнокредитна политика , е "малко под 2 на сто".

В сравнение с предходния месец юни потребителските цени в еврозоната са се понижили с 0,3%.

Потребителските цени, без отчитане на волатилните фактори като цената на енергоносителите, хранителните продукти и алкохола (индекс CPI Core), през юли са се повишили с 1,1% в годишно изражение. Месец по-рано бе отчетен ръст по този показател от 0,9%.

Стойността на енергоносителите е подскочила с 9,5% на годишна база при ръст от 8% през юни. 

Хранителните продукти, алкохола и тютюневите изделия са поскъпнали за година с 2,5%. През юни бе отбелязан годишен ръст на техните цени от 2,7%.

Цените на услугите в еврозоната през юли са се покачили с 1,4% след нарастване от 1,3% в предишния месец.

Потребителските цени в целия Европейски съюз през юли са нараснали на годишна база с 2,2% и са се понижили с 0,2% в сравнение с юни. 

Сред страните от ЕС минимална годишна инфлация отчитат в Гърция (0,8%), Дания (0,9%) и Ирландия (1%). Най-голям ръст на цените в годишно изражение се отбелязва в Румъния (4,3%), България (3,6%), Унгария (3,4%) и Естония (3,3%). 

В Германия потребителските цени през юли се покачват на годишна основа с 2,1% след аналогичен ръст през предходния месец. Във Франция инфлацията за юли се ускорява от 2,3% до 2,6%, в Италия - от 1,4% до 1,9%. В Испания показателят остава на ниво 2,3%.