Опитът от живота в Иран под санкции позволява да се идентифицират три основни проблема за руската икономика в бъдеще, според учени от Института по икономика на Руската академия на науките, пише РБК.

В средносрочен план руската икономика може да бъде изправена пред същите рискове като иранската - заплахата от стагфлация, капаните на фискалните стимули, както и последиците от "икономиката на съпротивата", прогнозират анализаторите.

Според тях тенденцията на стагнация с отрицателна траектория и висока инфлация ще продължи в руската икономика, а БВП на страната ще остане изолиран от водещите световни пазари, докато ще има намаляване на производителността и увеличаване на държавните разходи за борба с кризата. В тази връзка за Русия ще бъде изключително трудно да постигне устойчив икономически растеж, смятат те.

Западните санкции удрят Русия, но и сплотяват БРИКС

Западните санкции удрят Русия, но и сплотяват БРИКС

Дедоларизацията обаче за момента е предимно добро пожелание

Анализаторите посочиха правителственото търсене под формата на поръчки, покупки и инвестиции като основен двигател на икономическия растеж, докато продължаващото разчитане само на фискални стимули ще стане изключително уязвимо. В настоящата ситуация приоритетните сектори на икономиката, за разлика от други, ще получат повече инвестиционни инжекции, но общото увеличение на държавните разходи няма да ни позволи да разчитаме на значително увеличение на държавната подкрепа на стабилна основа.

Уязвимости на "икономиката на съпротивата"

Така наречената политика на съпротива, провеждана от местните власти на Руската федерация (по аналогия с Иран), ще се превърне в друг рисков фактор за икономиката, смятат анализаторите, докато основните заплахи ще бъдат невъзможността да се избяга от специализацията на суровините поради технологични ограничения, поради които все по-голям брой предприятия ще останат с остаряло оборудване. В същото време пренасочването на износа от Запад на Изток прави руската икономика зависима от търсенето от азиатските страни.

Икономистите от Икономическия институт на Руската академия на науките идентифицират основният проблем на "икономиката на съпротивата" срещу санкциите, а именно: невъзможност за бягство от "суровинна специализация".

Приходите от петрол и газ в руския бюджет са намалели с 23%

Приходите от петрол и газ в руския бюджет са намалели с 23%

Според Министерството на фнансите те спадат до 8,23 трилиона рубли за 11 месеца

Поради технологични ограничения заместването на вноса става регресивно: в повечето сектори то се извършва на базата на остарели технологии, чрез обратно инженерство и паралелен внос. В допълнение, ограниченото външно търсене се комбинира с тясно вътрешно търсене, което не позволява на бизнеса да постигне икономии от мащаба, което прави развитието на много индустрии нерентабилно.

В Русия, както и в Иран, бизнесът може частично да замени вносни продукти с ниска и средна сложност (храна, облекло) и с опростяване, но не е в състояние да увеличи инвестиционното заместване на вноса, още по-малко да възстанови скъпите инвестиции в нови високотехнологични проекти, отбелязват експертните. "В резултат на това в страните производителки на петрол курсът към увеличаване на заместването на вноса и технологичната самодостатъчност губи перспектива, както и курсът към увеличаване на нересурсния износ", смятат те.

Зависимост от "алтернативни" партньори

Увеличаването на връзките с алтернативни партньори на фона на санкционните ограничения не застрахова страната срещу загуба на настоящи и бъдещи доходи. "Източните партньори могат само частично да компенсират разпадането на връзките със западните, но в същото време те прагматично използват факта, че санкционираната икономика се нуждае повече от нови пазари, отколкото те от нея", посочват авторите. Такива партньори са бенефициенти не само на намалени покупни цени, но и на повишени цени за техните доставки, както и на "поглъщане на преработвателния капацитет". В резултат на това стратегическият залог върху Китай и други силни играчи не води до повишаване на икономическата стабилност на Русия, а води до нарастваща зависимост от тях, твърдят икономисти.

Русия прие бюджет с рекордни разходи

Русия прие бюджет с рекордни разходи

Той показва "цялостната ремилитаризация" на руското общество, смятат експерти

Русия е принудена да плаща "големи премии" за достъп до китайски стоки, чиито аналози Западът е забранил да бъдат доставяни в Русия, твърди в статия Хели Симола, икономист от Института за икономики в преход към Банката на Финландия.. През първата половина на 2023 г. средното увеличение на експортните цени на Китай за Русия за извадка от промишлени стоки се оценява на 78% в сравнение с първата половина на 2021 г. - срещу 12% за експортните цени на Китай за същите стоки за същия период за други страни, пише икономистът.