Клъстерите и техните мрежи са ключов фактор за конкурентоспособността на българската икономика. Това заяви заместник-министърът на икономиката и енергетиката по време на Четвъртата Балканска и черноморска конференция „Ден на клъстерите". В рамките на събитието бяха представени клъстерите от двата региона като двигатели на икономически растеж,както и проблемите и успешните клъстерни модели за развитие на малките и средните предприятия.

През следващия програмен период на ОП „Иновации и конкурентоспособност", Министерството на икономиката и енергетиката ще продължи да подкрепя създаването и развитието на клъстери в страната като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия, заяви Красин Димитров. Заместник-министърът увери, че ще бъдат насърчавани иновациите в клъстерите и припомни, че за първи път в националния бюджет за 2014 г. са предвидени финансови средства именно за тази сфера.

Във втория дискусионен панел на конференцията бе обсъдена интернационализацията на клъстерите. Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) подпомагат дейността на бизнес организациите и смесените търговски палати за популяризирането на българските клъстери у нас и в чужбина. Отчитаме голям резултат от специализираните събития, клъстерни дни и изложения, като средство за обмяна на опит и намиране на нови бизнес партньори и пазари, каза още заместник-министърът на икономиката и енергетиката.

В заключение Красин Димитров увери, че Министерството на икономиката и енергетиката ще продължава да подкрепя българските клъстери в ключовите направления: насърчаване на иновациите и укрепване на административния капацитет и интернационализацията и популяризирането на дейността им в чужбина.