През юни 2016 г. БФБ-София се завърна към растежа. И четирите индекса - SOFIX, BGBX 40, BG TR30 и BGREIT, завършиха месеца с повишения.

През шестия месец на годината измерителят на сините чипове SOFIX регистрира ръст от 2.86% до 453.95 пункта, след като през май и април основният индекс беше в червената зона - със спад съответно от 0.33% до 441.34 пункта и 0.74% до 442.78 пункта.   

Динамика на SOFIX за една година

Снимка 242185

Индексът на най-ликвидните компании BGBX 40 през юни също отбеляза ръст от 1.61% до 89.22 пункта. През април измерителят отчете спад от 0.27%, докато през май се понижи с 1.47% до 87.81 пункта.      

Равнопретегленият BG TR30 завърши юни с ръст от 2.31% до 377.18 пункта. През април измерителят отчете минимален спад от 0.17 %, докато през май се понижи с 0.95% до 368.65 пункта.            

Измерителят на имотните компании BGREIT завърши юни с повишение от 0.78% до 101.81 пункта. През април беше отчетен минимален ръст от 0.03%, докато през май индексът отчете повишение от 0.99% до 101.02 пункта.

15-те компании от SOFIX

За разлика от предишните два месеца, през отминалия юни възходящият тренд на БФБ се завърна и сред 15-те най-ликвидни компании, включени в основния индекс SOFIX - с повешие завършиха книжата на 9 дружества и само на 6 се озоваха в червената зона.

Снимка 242182

Рекордьор за отминалия месец е ТБ Първа инвестиционна банка (ПИБ) с достигнат ръст на цената на акциите с 29.61%. Нека припомним, че в края на май банката върна отпуснатата й през юни 2014 г. държавата подкрепа в размер на 1.2 млрд. лв. Това безспорно се отрази на доверието на инвеститорите, които търгуваха активно книжата на банката - месечният обем достигна 1 063 986 лева.

По оборот ПИБ бе изпреварена от Химимпорт (4 280 187 лв.) и Холдинг Варна с обем от 1 684 007 лева месечен оборот.

От изчисленията на Infostock.bg (таблицата по-горе) става ясно, че следващите две дружества с най-голямо повишение от 15-те компании в SOFIX са обикновените акции на Химимпорт (+15.83%) и книжата на Индустриален холдинг България (+12.50%).

Най-голям спад отчитат акциите на Трейс груп холд АД (-4.45%) и на Албена (-4.21%).

И още една позитивна информация. От няколко месеца не бяхме виждали обороти над 1 млн. лв., докато през юни сделки с общо месечен обем от над милион лева са реализирани с книжата на три дружество. За съжаление имаше и 8 дружества с месечен оборот под 100 000 лева.

Топ 10 на най-търгуваните емисии през юни 2016 г.

Компанията с най-голям оборот за месец юни 2016г. е Химимпорт АД, с реализиран обем от 4 280 187 лева. На второ място се нарежда ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ с реализиран обем от 2 611 372 лева. Друг представител на дружествата със специална инвестиционна цел в класацията е Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, което заема 7-ма позиция. С най-малък брой сключени сделки в класацията е Велграф Асет Мениджмънт АД, а с най-голям Химимпорт АД.

Снимка 242183

Топ 5 на печелившите компании през юни 2016 г.

Най-печеливша компания през месец юни 2016г. е ТБ Първа Инвестиционна Банка АД, която постига ръст от 29.61%. На второ място се нарежда Албена Инвест Холдинг АД, следван от Химимпорт АД с ръст от 15.83%. Последните две компании в класацията отбелязват също двуцифрени ръстове, съответно Проучване и добив на нефт и газ АД с ръст от 11.58% и Холдинг Център АД с ръст от 11.11%.

Снимка 242184

Топ 5 на губещите компании през юни 2016 г.

Топ 5 на губещите компании през месец юни 2016г. се оглавява Ексклузив Пропърти АДСИЦ със спад от 99.06%. На второ място е Софарма имоти АДСИЦ със спад от 4.84%. Останалите три компании в класацията отбелязват едноцифрени спадове.

Снимка 242181

Анализът е на специализирания борсов портал infostock.bg. Money.bg го препечатва със съгласието на автора.