Туризмът е един от секторите, които понасят най-голям удар от епидемията от коронавирус. След рекордни няколко сезона, през 2020 година индустрията, допринасяща за около 12% от брутния вътрешен продукт у нас (БВП), е изправена пред сериозни спадове.

За да компенсират негативния ефект от разпространението на COVID-19 половината от хотелите и останалите места за настаняване в страната смятат да намалят цената на нощувките си. Това показват данните от акнета на Националния статистически институт (НСИ), в която са включени 2336 хотела, къмпинга, къщи за гости и места за настаняване в България.

Според нея при 52,1% от тях цените на нощувките ще бъдат намалени, а 62,5% от анкетираните планират по-евтини пакетни услуги. Също така 50,4% от обектите ще предложат на клиентите си възможност да сменят периода на вече направени от тях резервации.

През първия месец на извънредното положение в страната 35,4% от ръководителите в индустрията са освободили свои служители. 40,8% от тях са пуснали наетия от тях персонал в платен отпуск, а 31,7% - в неплатен. 17,6% от тях са се възползвали от схемата "60/40".

Снимка 477020

Източник: НСИ

Що се отнася до ефекта на епидемията върху приходите им, за 72,2% през март месец те са намалели в сравнение с февруари. При 24,5% пък те остават без промяна.

Половината от ръководителите в индустрията посочват, че в рамките на следващия месец биха могли да покрият 50% от разходите за дейността си със собствени средства, а 18% имат достатъчно финанси, за да ги покрият на 100%. Значителен е делът на тези, които посочват, че не биха могли да се справят сами - близо 40 на сто.

"По отношение на бъдещата активност на мястото за настаняване в краткосрочен план 42,6% от ръководителите очакват временно да преустановят дейността си, 35,4% смятат да продължат да работят макар и с намален обем, а 14,6% очакват да продължат дейността си, както преди извънредното положение. Едва 6,3% прогнозират да я прекратят", посочват от НСИ.

Снимка 477021

Източник: НСИ