14% от бизнеса в България планира да наеме нови служители през първото тримесечие на 2018 г., сочат данни от Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта. Увеличаване на броя кадри очакват във всички 10 сектора, засегнати в изследването.

Прогнозата за увеличаване на броя служители остава стабилна на тримесечна база и се подобрява с 2 п.п. в сравнение със същия период на миналата година. Резултатите от анкетата сред 621 работодатели посочват още, че 5% от компаниите планират намалят нивата на заетост, а 81% не очакват промяна.

Кои са най-важните качества, за да ви наемат на работа?

Кои са най-важните качества, за да ви наемат на работа?

Интелигентността далеч не е на първо място

Най-голямо увеличение на заетостта се очаква в сектор "Строителство" - с цели 29%. Секторите "Производство" и "Търговия на едро и дребно" също очакват активни дейности по наемане на служители с прогнози от съответно +19% и +18%. Работодателите, които също отчитат благоприятни перспективи за наемане, са от сектор "Земеделие, горско стопанство, лов и риболов" с прогноза от +17%, която се подобрява с 9 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие, и "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги", където прогнозата е +15%. В същото време работодателите от сектор "Електричество, газ и вода" и "Транспорт, складове и комуникации" очакват най-бавен темп на наемане с прогнози от +3%.

Снимка 328538
Колко и какви работни места предлага пазарът на труда у нас

Колко и какви работни места предлага пазарът на труда у нас

Под 7% е безработицата през октомври

На регионално ниво работодателите от всички пет региона планират да увеличат числеността на персонала в периода януари - март. Варна очаква най-силния пазар на труда с прогноза от +19% - подобрение с 4 процентни пункта в сравнение с последното тримесечие на 2017 г. и с 8 процентни пункта на годишна база. Стабилно нарастване на работната сила се очаква и в Пловдив и Бургас, където прогнозите са съответно +15% и +14%, докато работодателите в София отчитат прогноза от +13%. Най-предпазливата регионална прогноза от +6% е отчетена в Русе, където плановете за наемане са най-слаби през последните повече от четири години.

Снимка 328539

Все още големите (>250 служители) и средно големите (50-249 служители) компании планират най-голямо увеличение на работната сила през следващото тримесечие с прогнози от съответно +27% и +15%. Работодателите от микропредприятията (

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. работодателите от микропредприятията отчитат най-значително увеличение от 6 процентни пункта, докато прогнозите на средно големите и големите работодатели се подобряват с 2 процентни пункта. В същото време работодателите от малките компании отчитат спад от 4 процентни пункта.