Авторитетната световна организация Международен съвет по зърното (International Grains Council - IGC) влоши прогнозата си за реколтата от пшеница в Европейския съюз и Русия през новия маркетингов сезон 2018/19 г., който стартира на 1 юли.

Същото направиха преди това и Министерството на земеделието на САЩ, COSERAL и водещата независима аналитична агенция StrategieGrains, пише sinor.bg.

В доклада за състоянието на глобалния зърнен баланс, оповестен на 2 юли, IGC редуцира прогнозата си за производството на мека пшеница в ЕС през 2018/19 г. почти с 2 млн. тона, в сравнение с данните отпреди един месец - от 140,2 млн. т на 138,4 млн. тона. А това е с 3,4 милиона тона под резултата от предходния сезон.

Влошената перспектива за европейското зърнопроизводство е преди всичко следствие на неблагоприятните агрометеорологични условия във Франция и Германия. Ново значимо редуциране на прогнозните данни виждаме и в руския баланс.

Оценката за добива от пшеница в Русия през новия сезон е сведена до 70,9 млн. тона, което е с 3,6 млн. т по-малко спрямо посоченото в майския доклад и с 14 млн. т под равнището на миналогодишното производство.

Но за участниците в зърнената търговия, най-важният параметър е обемът на руския износ, а този показател е коригиран най-много в новата редакция на баланса. В сравнение с данните от месец май той е намален от 37 млн. т до 33,7 млн. т или с 16 на сто (6,5 млн. т) под рекордното равнището на предходния сезон.

Добиви от пшеница в основните страни производителки (в млн. т)

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Оценка

2018/19

Прогноза

       

02.07.18

24.05.18

02.07.18

Общо Света

730,2

735,8

752,4

758,1

742,3

736,8

САЩ

55,1

56,1

62,8

47,4

46,5

48,2

Австралия

23,1

22,3

31,8

21,2

24,3

23,5

Аржентина

13,9

11,3

18,4

18,5

18,6

19,0

Канада

29,4

27,6

32,1

30,0

31,2

31,2

ЕС общо

156,1

159,6

144,2

151,2

149,2

147,3

ЕС мека п-ца

148,5

151,1

134,4

141,8

140,2

138,4

Русия

59,1

61,0

72,5

84,9

74,5

70,9

Украйна

24,7

27,3

26,8

27,0

26,7

26,2

Казахстан

13,0

13,7

15,0

14,8

13,7

13,7

Китай

126,2

130,2

128,9

129,8

128,7

126,7

Индия

95,9

86,5

86,0

98,5

92,0

95,5

* По данни на IGC от 2 юли 2018 г.