Европейският съюз (ЕС) затяга мерките срещу прането на пари. От днес в сила влиза четвъртата директива, свързана с борбата с тези практики. Нейната цел е да подсили съществуващите правила и да направи борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма по-ефективна.

Също така нормативният акт трябва да ограничи избягването на данъци.

"Директивата влиза в сила в момент, в който дискусиите с Европейския парламент и Съвета относно допълнителни мерки, които още повече да засилят директивата, вече са на напреднал етап", се казва в официално съобщение на Европейската комисия (ЕК).

Заедно с директивата Комисията публикува и доклад, който ще оказва подкрепа на органите на държавите членки за по-успешно справяне с тези практики.

"Публикуваният днес доклад идентифицира областите, изложени на най-голям риск, както и най-разпространените методи, използвани от престъпници за изпирането на незаконни средства", допълват от ЕК.

"Изпирането на пари подхранва престъпността, тероризма и укриването на данъци. Ние трябва да прекратим тази практика по най-добрия начин. Правилата, които са в сила днес, са важна крачка, но сега се нуждаем от допълнителни подобрения", коментира първият заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс.

"Терористи и престъпници все още намират начини за финансиране на своите дейности и за изпиране на незаконни печалби, инвестирайки ги обратно в икономиката. Новите правила, актуализирани към днешна дата, са решаващи за затваряне на допълнителните "вратички", посочва Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

"Призовавам всички държави членки да ги въведат незабавно: по-ниските стандарти в една страна ще доведат до отслабване на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в целия ЕС", допълва тя.