Хедж фондовете не бяха много популярна тема сред финансовите журналисти и инвеститорите само преди пет години. В днешно време обаче на тях се обръща все по-голямо внимание.

Ето 6 неща, подбрани от изданието Insider Monkey, които задължително трябва да знаете за този род инвестиционни схеми, преди да обмислите да насочите средства към някой от тях:

1. Не трябва да сравнявате възвращаемостта на хедж фондовете с тази на индекса S&P 500

В днешно време хедж фондовете са около 50-60% нетно дълги. Или казано по друг начин, ако пазарът падне с 36%, средният хедж фонд вероятно ще загуби между 18-21% поради спада на пазара. Това наблюдавахме през 2008 година.

Ако пазарът се повиши с 30%, средният хедж фонд вероятно ще нарасне само с 15-18%. Изобщо не е изненадващо да виждаме хедж фондовете да се представят по-слабо на бичи пазар и да се представят по-добре при мечи такива. Това не е ядрена физика, а проста математика.

2. Има три компонента на нетната възвращаемост на хедж фондовете

И това са - възвращаемост, която е функция на бета експозиция; извънредна възвращаемост, генерирана поради уменията на мениджъра на фонда (това се нарича алфа); такси за управление и изпълнение.

Възвращаемостта, генерирана от бета експозиция е тази, която се определя от средния бета коефициент на притежаваните позиции в портфейла. Ако разпределите 50-60% от портфейла си в индексен фонд, можете лесно да възпроизведете средната възвращаемост на хедж фондовете. До 2005 година мениджърите на хедж фондове генерираха висока едноцифрена алфа.

Наскоро средната алфа, генерирана от средния хедж фонд, спадна под нулата. Това означава, че мениджърите на хедж фондове не могат да генерират достатъчно алфа, за да оправдаят своите високи такси за управление и изпълнение.

С други думи, ако сте разпределили 50-60% от портфейла си в индексен фонд и сте запазили останалата част в облигации, бихте надминали средния инвеститор в хедж фонд с няколко процентни пункта годишно през последните няколко години.

3. И все пак портфолио мениджърите не са идиоти

Слабото представяне през последните години, не означава, че мениджърите на хедж фондове са пълни идиоти, когато става въпрос за избор на акции. Не забравяйте, че те начисляват близо 2% такси за управление и прибират около 20% от печалбата поради някаква причина.

Така че, ако тяхната сурова възвращаемост поради бета експозиция е 15%, техните инвеститори ще трябва да платят 2 процентни пункта в такси за управление и 3 процентни пункта в такси върху печалбите. Ако те са в състояние да генерират 3% в алфа (допълнителна възвращаемост), отново 0,6 процентни пункта ще бъдат приспаднати като такси за печалбите.

Като цяло инвеститорите във фонда ще реализират около 12,5% в нетна възвращаемост или около 2,5 процентни пункта под това, което биха постигнали сами в индексните фондове. В този пример мениджърът на хедж фондовете е успял да генерира алфа от 3 процентни пункта, но това не е било достатъчно, за да оправдае таксите му от около 5,5 процентни пункта. С други думи, мениджърите на хедж фондове все още могат да победят пазара, като избират правилните акции, но маржът не е достатъчно голям, за да оправдае техните такси. Обикновено никой не ви казва това. Означава ли това, че трябва да избягвате хедж фондовете и да инвестирате в индексни фондове? Всеки сам преценява за себе си.

4. Защо наблюдаваме отрицателна тенденция при алфата на хедж фондовете през последното десетилетие?

Не сме виждали някой да дава задоволителен отговор, подкрепен от твърди статистически данни. Имаме тримесечни заявления за 13F на почти всички хедж фондове. Тези заявления показват дългите позиции на всеки фонд в акции в САЩ в края на всяко тримесечие.

Нашият анализ показа, че хедж фондовете все повече инвестират в акции с голяма капитализация, тъй като привличат все повече и повече активи от пенсионни фондове, коментират от финансовото издание Insider Monkey. Проучванията показват, че най-концентрираните позиции в акции на хедж фондовете са в американски компании с голяма капитализация. И тези позиции превъзхождат пазара с по-малко от 2 процентни пункта годишно ПРЕДИ такси.

Не забравяйте, че хедж фондовете начисляват 2% такси за управление и още 2% от таксите за изпълнение (ако приемем, че средната им доходност е 10%). И така, мениджърите на хедж фондове се възползваха от средствата на пенсионните фондове, като инвестираха в акции с голяма капитализация. Вероятно знаят, че не могат да генерират достатъчно алфа в акции с голяма капитализация, но индустрията на хедж фондовете днес управлява близо 3 трилиона долара. Нямат друг избор - за да насочат тези средства, те трябва да инвестират капитала в акции с голяма капитализация.

5. И така, хедж фондовете не могат да генерират достатъчно алфа в пространството с голяма капитализация в исторически план, но се справяха добре до съвсем скоро. Как направиха това?

Отговорът е много лесен, но не сме виждали някой да коментира това в медиите според експертите от Insider Monkey. Тяхното изследване показа, че изборът на хедж фондове на компании с малък капитал надминава пазара с двуцифрени стойност между 1999 и 2009 година.

15-те най-популярни акции с малка капитализация сред хедж фондовете бият индекса S&P 500 средно с 18 процентни пункта годишно за същия период. Това е факт, не е мнение. За съжаление хедж фондовете имат само ограничен брой възможности в пространството с малка капитализация. Тъй като те инвестират по-голям процент от активите си в акции с голяма капитализация, алфата, която генерират в пространството с малка капитализация, не е достатъчна, за да покрие недостига на нетна алфа в пространството с голяма капитализация.

От края на август 2012 година тези 15 акции генерират кумулативна възвращаемост от 93,7% срещу 47,2% за S&P 500 ETF (SPY). Както можете да забележите, средното годишно превъзходство на тази стратегия е повече от 18 процентни пункта годишно от август 2012 година. Този резултат е много подобен на този, който наблюдавахме в тестовете за гръб.

6. И така, трябва ли инвеститорите да избягват хедж фондове и да инвестират в индексни фондове?

Отговорът е отрицателен. Ясно е, че няма смисъл да се инвестира в среден хедж фонд. Повечето хедж фондове приемат повече активи, отколкото могат да управляват рентабилно, и злоупотребяват със своите високи такси и комисиони. Факт е също, че инвеститорите не могат да генерират алфа, като инвестират в индексни фондове като SPY.

Нашите изследвания показаха, че все още е възможно да се генерира значителна алфа в пространството с малка пазарна капитализация. Очевидното решение е инвеститорите да игнорират избора на хедж фондове с голяма капитализация и да концентрират техните средства в фондове инвестиращи в компании с по-малки размери.

Мениджърите на хедж фондове са интелигентни инвеститори и те могат да надминат пазара с големи печалби, ако управляваха малка част от текущите си активи. Има достатъчно възможности да управлявате десетки милиарди долари, но няма достатъчно възможности да управлявате рентабилно 3 трилиона долара. За съжаление, те не искат да отхвърлят тези капитали, защото биха се отказали от 120 милиарда долара годишни такси. Факт е също така, че има някои хедж фондове, които все още генерират много добри алфи доста последователно. Ние обаче намираме за по-привлекателно да инвестираме в най-добрите идеи на хедж фондовете, отколкото да инвестираме във всичките им идеи, заключават експертите от Insider Monkey.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на финансови активи.