Световните медии са пълни със статии и анализи от сорта на "10 компании за следващото десетилетие", или "Компаниите с най-голям потенциал за ръст според GS през следващата година".

И понеже родните анализатори са доста пасивни и въобще не са агресивни, сега ще подходя в този дух на мисли и ще погледна към 10 български компании, които могат и да представляват някакъв интерес за инвеститорите. Веднага подчертавам, че това не е препоръка, или съвет за покупка, или продажба на акции на пода на БФБ.

А ето и 10-те компании, на които се спирам за следващото десетилетие, както и мотивите ми за това:

М+С Хидравлик

Третата по ръст на печалбата компания за последните десет години, няма как да не попадне в този списък. А причините са няколко. От уникалността на бизнеса, до здравословния дивидент изплащан от компанията. А да... и още нещо много важно за инвеститорите - акциите на компанията са с изпреварващ ръст този на индекса, за какъвто и период да ги вземете предвид.

Нещо повече, те са най-добре представящата се позиция от индекса за последните десет години с повишение в цените на акциите си от 766% без да се отчита изплатения дивидент. А това се превежда съответно, като средна годишна доходност в размер на 24.1%.

За сравнение над 20% годишна доходност за един десетгодишен период от време са носели много малко щатски компании!

Ако към това добавим и факта, че компанията е върнала близо 2 лева дивидент на акционерите за последните десет години, то нещата изглеждат още по-добре. Като бонус се явява и факта, че за последната една година, книжата на М+С Хидравлик са се понижили с под 2%, при спад за индекса SOFIX от 13.3%.

Софарма

Няма как една такава класация да мине без най-голямата и ликвидна позиция на БФБ. И както много хора казват, в среда на застаряващо население у нас и в Европа, бизнеса с лекарствата е може би най-сигурния бизнес, че ще съществува в бъдеще. Компанията е добре позиционирана да се възползва от конкурентните предимства на страната ни и има продукти с голям потенциал да пробият и в чужбина.

Трябва да отбележим факта, че приходите на Софарма се радват на постоянен и непрекъснат ръст през последните години. Те са вторите най-повишили се през последните десет години, като за този период са нараснали с над 540% и по този показател отстъпват единствено на Холдинг Варна в рамките на индекса на сините чипове SOFIX.

Компанията е социално отговорна и бе една от първите компании раздали безплатни акции на своите служители.

Сирма Груп Холд

Няма как да минем без единствения технологичен компонент в индекса на сините чипове. Ако може да се каже, че някой сектор ще продължава да съществува след десет години, то това определено ще е технологичният и компаниите свързани с него.

Представянето в акциите на компанията - понижение от 29% за последната една година, може и да е стряскащо за инвеститорите, но на него по-скоро трябва да се гледа, като на възможност. Както казва гениалният Бъфет инвеститорите трябва да купуват по време на корекции и спадове.

До голяма степен, спадът в книжата на компанията се предопредели от неуспешното публично предлагане за продажба на 39 573 679 акции. Това обаче, явно не е обезсърчило мениджмънта на компанията.

"Стратегията на дружеството предвижда ускорен растеж (надскачащ възможностите на органичния ръст) и излизане на голяма световна борса след няколко години. Като междинен ход навярно ще се възползваме от Регламент 1129/2017 за стъпаловидно увеличаване на капитала до необходимите нива и/или привличане на целеви инвеститори в дъщерните ни дружества", коментира в специално интервю за Infostock.bg - Цветан Алексиев, изпълнителен директор на компанията.

Първа Инвестиционна Банка

Как бихте могли да заложите на една икономика, ако нямате в портфейла си акции на финансова институция. И тук изборът ни се пада на Първа Инвестиционна Банка, а причините за това - подобряващото се състояние на банката (и става въпрос не просто за финансовия й резултат).

И докато печалбата през изминалата година от 164.14 милиона лева е близо два пъти повече в сравнение със същата година по-рано, това повишение се дължи основно от продажбата на активи в края на годината. Въпреки това обаче, се наблюдават други съществени подобрения на ключови финансови показатели, които в много по-голяма степен би следвало да вълнува инвеститорите.

На първо място е налице подобрение при основни банкови съотношения, като - обща капиталова адекватност; съотношението на капитала от първи ред; съотношението на базовия капитал от първи ред; съотношението на ливъридж; нетните кредити към депозити; понижаването на цената на риска, както и повишението на процента на нетния лихвен доход от общите банкови операции.

И докато е налице подобрение при капиталовата структура на банката, в среда на повишаването на активите на банката и кредитите и депозитите, финансовата институция продължава с усилията си за ликвидиране на неосновните активи, намаляване на разходите си и подобряване на кредитния си портфейл.

Персоналът на банката намалява с над 10%, докато броят на клоновете й се запазва почти същия, а административните й разходи се понижават до под половината от общите приходи на кредитната институция, спрямо 53.3% година по-рано.

Химимпорт

Един добре балансиран портфейл, няма как да мине без акциите на голям диверсифициран холдинг с експозиция към много бизнеси със значителна тежест в икономиката на страната. Това автоматично намалява риска от експозицията към един сектор, при това с притежаването само на акциите от една компания.

Трябва да отбележим факта, че резултатите на Химимпорт са един от най-стабилните сред компонентите на SOFIX. И докато това не изглежда, като кой знае какво предимство, поради липсата на сериозен ръст, трябва да се има предвид размера на печалбата, която холдингът генерира всяка година.

Иначе печалбите само на Химимпорт и ПИБ, съставляват 64% от сумарната печалба на всички компоненти на индикатора.

И докато приходите на Химимпорт се повишават със 134% през последните десет години, печалбата намалява с близо 47%. Въпреки понижението обаче, инвеститорите трябва да имат предвид, че тези печалби са се струпали с годините, докато акциите на Химимпорт са поскъпнали едва с 14%, в среда на удвояване на SOFIX. Дали няма да видим догонващо представяне през следващото десетилетие.

Адванс Терафонд

И последният ми избор се пада на Адванс Терафонд. А причината е пределна ясно - естеството на бизнеса на компанията и по-скоро инвестициите й в земеделска земя. Както казва Марк Твен - "купувайте земеделска земя, вече не се произвежда".

И макар изминалата година да изглежда, като истинско бедствие, следствие на спада в печалбата на АДСИЦ-а с над 80%, по-скоро разглеждайте това, като нещо положително. А именно фондът се е въздържал от продажбата на земеделска земя, докато тя е поскъпвала.

И тук инвеститорите трябва да мислят по напълно противоположния на нормалния начин на финансовите пазари, за какъвто се смята да се екстраполират тенденциите от последните резултати. Тоест лошия финансов резултат през изминалата година, следствие на трупане на стойност, в резултат на поскъпване на земята и запазване на притежаваните количества, може да означава по-големи бъдещи печалби за инвеститорите в следващото десетилетие. А спадът в акциите на АДСИЦ-а, може да е само бонус за бъдещите акционери, които гледат напред с хоризонт от поне 10 години.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че за последните десет години, акциите на Адванс са донесли доходност от над 250%, което ги нарежда на четвърто място по този показател сред компонентите на индекса.

Въпреки понижението на печалбата през изминалата година, тя все още е нараснала с над 400% спрямо преди десет години, което поставя Адванс на първо място по този показател, сред всички компоненти на SOFIX. Нещо повече, приходите й са се повишили с близо 300%.

Градус

Най-новият компоненти на SOFIX проведе изключително успешно първично публично предлагане през изминалата година. Тук обаче, причината тази позиция да попадне, сред избора Ви за следващите десет години, е малко по-различна, в сравнение с останалите компании.

А именно - на първичното публично предлагане на компанията участваха 8 от 9 те пенсионни фонда в България. Реално инвеститор в компанията е почти цялото работещо население в България чрез пенсионните фондове. И докато повечето пенсионни фондове продължават да са акционери в дружеството, инвеститорите могат да спят спокойно и да се надяват на добро следващо десетилетие.

Корадо-България

Един добре диверсифициран портфейл, трябва да има експозиция и към индустриална компания с чужд собственик и до голяма степен гарантиран външен пазар. Купувайки акции на посоченото дружество, вие на практика залагате на бъдещето на една голяма чешка индустриална група.

Компанията е учетворила печалбата си през последните четири години, което само по себе си е много сериозно постижение. За сравнение, сред дружествата от SOFIX, единствено Адванс Терафонд е постигнал по-голям резултат. Нещо повече, целите на мениджмънта са сериозни и включват вкарването на компанията в SOFIX, което изглежда само въпрос на време.

Освен всичко, компанията се отличава и със сравнително висока доходност от дивидент в размер на около 4% на база плановете й за брутен дивидент за 2018-та година.

*материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции на пода на БФБ

В кои български компании трябваше да инвестирате преди 10 години?

В кои български компании трябваше да инвестирате преди 10 години?

Те щяха да ви донесат най-голяма печалба