Преди десет години бе разгарът на финансовата криза и дъното за индекса на сините чипове SOFIX, който се понижи с близо 90% от върховете си през 2007-ма. Сигурно си мислите, че която и позиция да сте хванали преди десет години, бихте изкарали пари към днешна дата, защото в крайна сметка индексът е нараснал близо два пъти... И ще сгрешите!

Справка в Инфосток сочи, че ако изключим "Градус" и "Сирма Груп Холдинг", които не са били публични преди десет години, то има две дружества, в които ако бяхте инвестирали през април на 2009-та година, щяхте да имате по-малко средства към днешна дата. И това са - "Доверие Обединен Холдинг" и "Индустриален Холдинг България".

На върха на класацията по доходност за последните десет години, се нареждат две дружества от групата на "Стара планина Холд" - "М+С хидравлик", най-новото попълнение в SOFIX (при обновяването на индекса от март), както и акциите на самия холдинг - "Стара планина Холд".

Снимка 420981

Акциите на двете дружества са донесли на инвеститорите съответно доходност от 766,4 и 338,4%. А това се превежда съответно, като средна годишна доходност в размер на 24,1% и 15,9%, за разглеждания период от десет години, което си е повече от отлично.

За сравнение акциите на третата най-добре представяща се позиция за десетгодишния период - "Холдинг Варна", са поскъпнали с 222%, или средна годишна доходност в размер на 12,4%.

Само още три компании биха удвоили инвестираните в тях средства преди десет години, както става ясно от таблицата по-горе - "Фонд за недвижими имоти България", "Първа Инвестиционна Банка" и "Еврохолд България".

Инвеститорите трябва да имат предвид, че в резултатите не са сметнати изплатените от компаниите дивиденти, които биха променили доходността на някои високодивидентни компании, като например "Адванс Терафонд", компания с поскъпване в акциите си от малко под 100%.

Може би на инвеститорите би им било интересно да научат и кои компании от индекса са най-близо в момента до най-високите си стойности за последните десет години и кои са най-далеч от тях.

Най-близо до върха си, без да броим акциите на относително новия компонент "Градус", са акциите на "М+С Хидравлик". Те трябва да поскъпнат едва с 13% до върха си. Ако сметнем изплатения дивидент от компанията през годините обаче, то акциите на дружеството със сигурност са над върха си от 2007-ма година.

В същото време, най-далеч от върховете си са акциите на "Холдинг Варна". Те трябва да поскъпнат с цели 170% до върха си, както и на "Химимпорт" - които трябва да се повишат със 110%, до най-високите си нива за последните десет години.

С над 75% трябва да се повишат и книжата на ПИБ, за да достигнат най-високата си стойност за разглеждания период.

Има ли връзка между представянето и резултатите на компаниите на БФБ за последните 10 години?

Сега ще проверим дали има връзка между представянето на акциите и ръста във финансовите резултати на компонентите на SOFIX през последните десет години.

Снимка 420980

Както можем да видим от таблицата, сумарната печалба на настоящите компоненти на индекса се е повишила с 41.2% за разглеждания 10-годишен период. Това се случва при далеч по-голям ръст на приходите - повишили се със 144.2%.

Ръст от над 2 пъти за последните десет години, бележат печалбите само на три компонента на SOFIX. С най-голямо повишение във финансовия си резултат се отличават акциите на "Адванс Терафонд" - от 410.8%, или над пет пъти. Това въпреки факта, че през изминалата година станахме свидетели на понижение с над 80% в печалбата на АДСИЦ-а.

На второ място по ръст на печалбата си, е "Първа Инвестиционна Банка". Тя се повишава с 222.8%, или 3.2 пъти, спрямо 2008-ма година. Инвеститорите обаче, трябва да имат предвид, че до голяма степен в този ръст стоят еднократни приходи от продажба на активи през изминалата година. Дори и без да се отчитат тези еднократни приходи обаче, ръстът на печалбата отново би бил над 2 пъти за разглеждания период от 10 години.

И третата компания, чиято печалба се повишава над два пъти за разглеждания период, отново е "М+С Хидравлик". Печалбата на дружеството, отличаващо се с постоянен и стабилен ръст на финансовите си резултати, нараства със 123.9% за разглеждания период.

С между 50 и 75% за последните десет години нарастват печалбите на "Софарма", "Трейс груп", "Централна Кооперативна Банка" и "Стара планина Холд".

Печалбите на четири дружества се понижават през последните десет години, както се вижда от таблицата по-горе, за две няма данни от 2008-ма година, а едно - "Еврохолд", е било на загуба преди 10 години.

Ако погледнем към приходите на компонентите на SOFIX, ще видим, че с най-много - над 7.3 пъти, се повишават тези на "Холдинг Варна". Следващи по повишение са приходите на "Софарма", които нарастват 6.4 пъти. Близо четири пъти се повишават приходите на "Адванс Терафонд", а с три пъти - тези на "Трейс груп Холд".

С повишение до 100% се отличават приходите на ПИБ, "М+С Хидравлик", ЦКБ и "Монбат".

Приходите на "Албена" нарастват едва с 3.3% за последните десет години, докато има и едно дружество, отчитащо спад на приходите си с близо 90% - "Фонд за недвижими имоти България".

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на активи