Правителството на Гърция планира безпрецедентна замяна на дълг на стойност 29.7 милиарда евро, като целта е да се повиши ликвидността на ценните книжа и улесняването на продажбата на нови облигации в бъдеще, пише Bloomberg.

По данни на изданието това може да се случи в средата на настоящия месец. Правителството планира да замени 20 емисии облигации, емитирани след реструктурирането на гръцкия дълг през 2012 г. и държани от частни инвеститори с нови емисии облигации с фиксирана лихва, твърдят представители на Централната банка. Матуритетът на новите облигации може би ще бъде същия като на досегашните - между 2023 и 2042 г.

Ходът идва в момент, в който Гърция за живота след края на спасителната програма през август 2018 г. Обмяната на дълга е стъпка към пълното връщане на държавата към пазарите - необходима стъпка за избягване на следващ спасителен пакет. Правителството планира да набере поне 6 милиарда евро през 2018 г., за да създаде адекватен буфер за посрещане на дълговите си задължения. Това се потвърждава и от думите на финансовия министър Евклид Цакалотос, който през октомври заяви, че набирането на средства от пазарите няма да бъде с цел получаването на свежи средства, а за по-добро управление на дълга.