Съвсем вярно е усещането, че последната година има сериозен ефект даже върху най-развитите икономики в света. Най-голямата - тази на САЩ, отчита почти 5% по-високи лихви днес спрямо март 2022 г. Подобно темпо на нарастване няма аналог през последните 35 години.

Детайли: От Visual Capitalist използват за своя анализ ефективният лихвен процент по фондовете (EFFR), който измерва лихвата, с която боравят банките когато предоставят средства една на друга. Той е пазарен, но се влияе от насоките, които дава Федералният резерв.

Така повишението от март 2022 г. до май 2023 г. със своите 4,88% за 14 месеца надминава всички подобни от 1988 г. досега.

Снимка 617414

Източник: money.bg

Контекст: На второ място е вдигането на лихвите в периода 2004 г. - 2006 г. Тогава Фед спря да увеличава лихвите заради умерен икономически растеж и поставяне на инфлацията в очакваните нива. Две години по-късно, обаче, избухна Световната икономическа криза с всички последици от нея.

Могат ли пазарите да издържат лихви от 5%?

Могат ли пазарите да издържат лихви от 5%?

Американският фондов пазар се съживи, за да започне 2023 г., изплащайки голяма част от болезнените загуби от преди година

След като светът я остави зад гърба си, дойде и най-бавният цикъл на вдигане на лихвите - от декември 2015 г. до декември 2018 г. Тогава повишението беше още 2,03%, а в основата му беше вярването на тогавашният председател на Федералния резерв Джанет Йелън, че увеличението на петролните цени ще вдигне инфлацията.

От друга страна: Възможно е вече да излизаме от цикъла, тоест да не видим поредно вдигане на лихвите. На 3 май Фед направи по-малка корекция и това отразява променената ситуация, в която ръстът на инфлацията в САЩ е с 2% по-нисък спрямо година по-рано, растежът на БВП е силно намален, а включващите се в работната сила са наполовина по-малко.

Кристалина Георгиева: По-високите лихви означават уязвима банкова система

Кристалина Георгиева: По-високите лихви означават уязвима банкова система

Ръководителят на МВФ смята, че "банковата индустрия трябва да бъде наблюдавана за допълнителни рискове"

Въпреки всичко, от Фед предупреждават за вероятна "лека рецесия" към края на годината, а турбулентността в банковия сектор не води до оптимизъм.