Правителството на Словения одобри корекции в закона за държавния бюджет за догодина, като одобри бюджетен дефицит в размер на 5,6% от брутния вътрешен продукт на страната. В първоначалния си вид се очакваше публичните финанси да са на излишък в размер на 1,2%, предаде Seenews.

"В плана за законопроекта за 2021 г. очакваме постъпления в размер на 10,72 млрд. евро, което е с 3,5% по-малко, отколкото очаквахме преди година", посочиха от правителството. "Планираме разходите да достигнат приблизително 13,47 млрд. евро или с 28,8% повече от предварителните прогнози."

Управляващите по света тласкат глобалната икономика към нова дългова криза

Управляващите по света тласкат глобалната икономика към нова дългова криза

Защото рецесията, породена от затварянето на стопанствата, не е достатъчна

Същевременно таванът на разходите на страната беше увеличен до почти 25 млрд. евро. Прогнозите на властите сочат, че и през 2022 г. бюджетът ще е на дефицит, макар че той ще се свие в сравнение с предходната година, след като разходите ще възлизат на 12,6 млрд. евро, а постъпленията в хазната ще нараснат до 11,01 млрд. евро. Така дефицитът ще възлиза на 3,1% от БВП, като тепърва трябва да се ратифицира от парламента.

Страната не се поколеба да издъни бюджета си през тази година, като единственият месец, в който е отчетен излишък от началото на 2020 г., беше януари със скромната сума от 11 млн. евро. Все пак за първите седем месеца дефицитът е в размер на 2,2 млрд. евро.

Графика 1: Бюджетен дефицит на Словения от началото на 2020 г.

Това е десетократно увеличаване на дупката в правителствените финанси, което се дължи както на понижените постъпления от данъци заради кризата, така и на увеличените разходи на властите. В процентно изражение първите се понижиха с 12,3%, а вторите се изстреляха с 25,2% в сравнение с първите седем месеца на миналата година, след като, както много други държави, словенците затвориха икономиката си в средата на март, но повечето ограничения бяха вдигнати през април.

Турция опитва да изплати част от дълговете си, преди те да сринат икономиката ѝ

Турция опитва да изплати част от дълговете си, преди те да сринат икономиката ѝ

Въпреки това през 2020 г. кредитите ѝ ще нараснат, а съотношението дълг към БВП ще се влоши

За последния четвърт век бюджетните дефицити са хроничен феномен в Словения, като финансово разюзданото поведение на местните управляващи доведе до най-високия бюджетен дефицит за 2015 г. в Европа, когато той достигна почти 15% от БВП или почти 13 млрд. евро.

Графика 2: Бюджетни дефицити на Словения

Снимка 498784

Източник: Countryeconomics

Източник: Countryeconomy.com