Правителството е увеличило възнагражденията на служителите в Националната агенция за приходите и Агенция "Митници". Това става ясно от решение на Министерския съвет от 3 октомври 2023 г.

Правителството прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2023 г. в размер на 25 млн. лв. за увеличаване на възнагражденията на служителите в Националната агенция за приходите (НАП) и в Агенция "Митници".

"С постановлението се реализира цялостна политика по доходите в приходните агенции, като ще се подобри балансът в нивата на заплащането на служителите в двете институции. Взема се предвид, че агенциите предприемат все повече мерки за модернизация и адекватност на администрацията за изпълнение на заложените планове за приходи и тяхната събираемост. Увеличението на заплатите на служителите ще създаде условия за засилване на мотивацията за изпълнение на целите на приходните агенции", пише в решението.

Със свое решение правителството увеличи и основната месечна заплата на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) на 7000 лв. считано от 1 октомври 2023 г. Това е първа промяна на основна месечна заплата за лице, заемащо тази длъжност, след 2021 г., като до момента основното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на НАП е било в размер на 6050 лева.

"Отчетена е спецификата на работа и отговорностите на изпълнителния директор, като решението е обусловено от приноса на ръководителя на НАП за успешното изпълнение на основните стратегически и оперативни цели на приходната агенция, свързани със събираемостта на приходите, доброволното изпълнение на задълженията на данъчно задължените лица и развитието на предоставяните електронни услуги от НАП", пише още в решението.

Заплатите на шефовете в държавни фирми към Министерството на икономиката ще бъдат драстично намалени

Над 5500 лв. намаление на заплатите: Шефовете на държавни предприятия като "ВМЗ" и "Кинтекс" вече няма да получават над 12 000 лв. на месец

В момента ръководните органи на предприятията получават изключително високи възнаграждения, независимо от финансовото състояние и постигнатите резултати

Какво ще бъде увеличението на заплатите в двете агенции?

В двете държавни агенции работят общо над 11 000 души - броят на служителите в НАП е 7925, а в Агенция "Митници" - 3193. 

Средното увеличение в Националната агенция за приходите ще бъде 19%, считано от 1 август 2023 г., като това не е увеличение на заплатите, а инфлационна индексация, която е поискана от синдикатите, поясниха за money.bg от Министерството на финансите.

Очаква се брутното увеличение на заплатите на служителите в Агенция "Митници" да бъде 8 на сто. В изчисляването му ще се прилага методика, която има за цел да бъдат стимулирани служителите с по-ниски възнаграждения. Предвидената сума в решението на Министерския съвет ще се използва и за други разходи за персонал, различни от увеличение на възнагражденията, например извънреден труд, обезщетения при пенсиониране и други.

Преди увеличението средната основна заплата в НАП е 1 985 лв., а в Агенция "Митници" е 1 931 лв., след увеличението средните заплати в двете агенции ще бъдат съответно: 2362 лв. и  2085 лева.

Държавната работа, която носи 3 000 лева основна заплата

Държавната работа, която носи 3 000 лева основна заплата

В администрацията на изпълнителната власт в България работят близо 100 000 души