Въвежда се таван на заплатите в публичните предприятия към Министерството на икономиката и индустрията (МИИ), съобщиха от ведомството. Сред тези ведомства са: "Българска агенция за експортно застраховане", "Държавна консолидационна компания", "Национална компания индустриални зони", "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя", "Плод-зеленчук", Държавно предприятие "Държавна петролна компания" и Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири". С намаление на заплатите ще бъдат и ръководителите на дъщерните дружества към тези предприятия, включително оръжейните търговци "ВМЗ" и "Кинтекс".

След като анализирали финансовото състояние на предприятията, включително и на получените възнаграждения на всички служители станала ясно, че: "Въпреки множеството констатирани управленски проблеми, ръководните органи получават изключително високи възнаграждения (над 12 хил. лв. месечно), независимо от финансовото състояние и постигнатите резултати от предприятията".

Заради това от МИИ взели решение да намалят значително възнагражденията на ръководствата на дружествата към МИИ. Освен възнагражденията, ще бъдат ограничени и сумите за представителните разходи и начините за тяхното разходване.

От ведомството уточниха, че за момента се обсъжда ограничение от три средни работни заплати за началниците на държавните предприятия под шапката на Министерството на икономиката. За първото тримесечие на годината средната работна заплата е 1882 лв., сочат данните на НСИ. Това означава, че заплатите им ще падат повече от два пъти и ще са около 5600 - 6000 лева.

Защо част от българския бизнес е против изплащането на заплати само по банков път

Защо част от българския бизнес е против изплащането на заплати само по банков път

Ще спре ли порочната практика на "заплатите в плик"?

В някои от публичните предприятия продължават проверки и на компетентните органи. При всяка приключила от тях проверка незабавно ще се предприемат мерки за отстраняване на констатираните нарушения и оздравяване на съответното дружество.

Програмата по оздравяване и преструктуриране на публичните предприятия ще премине през няколко етапа като се очаква процесът да приключи до края на 2023 г. Първият етап стартира с ограничаване на разходите и неправомерното разходване на средства. На второ място е гарантиране на управленския капацитет в дружествата. В процес на изготвяне е и актуализирана бизнес програма за периода 2024-2026 година, както и изграждане и въвеждане на система за мониторинг и контрол.

България има най-дългата работна седмица и най-ниските заплати в ЕС

От много часове работа не се става богат: Опитът на държавата с най-дълга работна седмица и най-ниски заплати е ЕС

Средностатистическият датчанин работи с 25% по-малко часове годишно