В най-голямата икономика в света САЩ през последните години проблемът с неравенството в заплащането става все по-сериозен. Въпреки голямото различие в доходите, потреблението на населението на Щатите расте. Последното изследване на Бюрото по трудова статистика в страната, публикувано през април, показва как едно средностатистическо домакинство там разпределя бюджета си.

Според данните от доклада към 2017 година, цитирани от Howmuch, потреблението на отделен гражданин на страната се е увеличило с 4,8% за разглеждания период спрямо предходната година, въпреки че средният доход преди облагането с данъци да е намалял с 1,5%. За този период потребителските разходи са се увеличили повече от индекса на потребителските цени, който е нараснал с 2,1%.

Средните потребителски разходи възлизат на 60 060 долара за година за т.нар. потребителска единица, сочат още изчисленията. Въпросната потребителска единица може да включва всички членове на едно семейство или един човек, който живее сам в домакинството.

Снимка 423889

Източник: howmuch.net

Най-голям дял от тези средства - 33,1% или 19 884 долара отиват за дома. Към тази категория спадат наем, поддръжка, обзавеждане и други разходи, свързани директно с жилището. Втората категория, за която американецът изважда най-много пари от джоба си, е транспортът. За него той отделя 15,9% от доходите си, което се равнява на 9 576 долара. Към него спадат зареждането на автомобил, поддръжка или купуване на нова кола.

Третата категория, където отиват най-много средства, е храната. Застраховките и пенсионните осигуровки заемат четвъртото място с разход 11,3% или 6 771 долара. Голяма част от доходите на американците отиват за здравно осигуряване - 4 928 долара. След него се нареждат разходите за забавление, други разходи, парични вноски, облекло и услуги, както и образование. Средният доход на едно домакинство след облагането с данъци е 63 606 долара.