САЩ се обединяват с Канада и Япония, за да популяризират ядрената енергетика като безвъглеродна по целия свят, обяви американският заместник-министър на енергетиката Дан Бруйлет.

Вашингтон води международна коалиция за насърчаване на ядрената енергетика и инвестициите в ядрени технологии. В инициативата участват Русия, Южна Африка, ОАЕ, Полша, Аржентина и Румъния.

Държавите искат да развиват области като подобрена интеграция на електроенергийната система и разработването на хибридни системи, съчетаващи ядрени и възобновяеми източници.

Бруйлет твърди, че ако светът гледа сериозно на намаляването на емисиите, тогава трябва да се вземат предвид всички варианти, когато става дума за безвъглеродни мощности, включително "чиста, надеждна ядрена енергия".

"Ядрените възобновяеми системи биха могли да свържат атомни електроцентрали без емисии с променливи възобновяеми енергийни източници като слънчеви или вятърни паркове и биха позволили на ядрената енергетика да подпомага непостоянното им производство", предлага Бруйет.

Той участва в "Министерство на чистата енергия" - партньорство, включващо 24 държави плюс Европейския съюз, които заедно съставляват 75% от глобалните емисии на парникови газове, съобщава Reuters.

Инициативата ще се съсредоточи и върху разработването на малки модулни реактори, които използват съществуващи или нови ядрени технологии. Те ще бъдат с много по-малки размери от големите централи и ще могат да произвеждат около 1/10 от електричеството, създадено от мащабните проекти.

Критиците казват, че икономиите от мащаба ще бъдат ограничени, тъй като всеки реактор ще се нуждае от собствени системи за контрол и безопасност. Те също така посочват опасността от по-широко разпространение на радиоактивни материали, което увеличава рисковете за радиацията и сигурността.

В момента по света има 449 работещи търговски реактора, разположени в 30 държави, които осигуряват близо 11% от световното електричество. В САЩ 99 реактора произвеждат 20% от електроенергията на страната и 56% от общата чиста енергия, посочва зам.-министърът. В процес на изграждане са още 50 ядрени реактора по цял свят.