Сръбският държавен производител на енергия Elektroprivreda Srbije (EPS) планира да инвестира значителната сума от €5,4 милиарда, която да отиде за разработването на нови проекти за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Планираните инвестиции са само до 2030 година, заяви генералният директор на държаното дружество Душан Живкович, цитиран от SeeNews.

От общата сума, €3,5 милиарда ще бъдат използвани за създаване на нови вятърни и слънчеви мощности, а останалите ще бъдат инвестирани в нови водноелектрически централи, уточняват от Асоциацията на възобновяемите енергийни източници на Сърбия (RES).

Сърбия си осигури над  €2 милиарда от Китай за съоръжения за възобновяема енергия

Сърбия си осигури над €2 милиарда от Китай за съоръжения за възобновяема енергия

Това е най-голямата подобна инвестиция в страната

Делът на ВЕИ в общото производство на енергия в страната може да достигне  45% до 2030-а година

Всъщност, сумата от €5,4 милиарда представлява половината от общите планирани инвестиции на EPS за периода от 6 години. На този фон изграждането на 66 MW вятърен парк Kostolac и прилежащата слънчева централа Petka с мощност 10 MW вече е в последния си етап.

"Други значими проекти за слънчева енергия включват отдавна планираното изграждане на самобалансирани слънчеви електроцентрали с капацитет от 1 GW заедно с 200 MW акумулаторни системи за съхранение на електроенергия", заяви Живкович.

Що се отнася до хидроенергетиката, експертът посочва, че изграждането на 628 MW реверсивна водноелектрическа централа (RHE) Бистрица, оценена на около €1 милиард, е от изключително голямо значение. Причината: това ще добави нови мощности за съхранение на енергия към електрическата мрежа , което позволява добавянето на около 1500 MW вятърна и слънчева енергия.

Сърбия предвижда РВЕЦ Бистрица да бъде построена до 2031-а година. Според плановете, топлоелектрическата енергия ще бъде 70% от общата продукция, а останалите 30% ще идват от 16 водноелектрически централи.

Турция и нейната водеща роля в амбициозния план на Либия за възобновяема енергия

Турция и нейната водеща роля в амбициозния план на Либия за възобновяема енергия

На фона на бързия ръст на населението и разрастването на тежката промишленост, търсенето на електроенергия в северноафриканската страна нарасна