Изграждането на системата за издаване на новите български документи за самоличност, съдържащи биометрични данни, ще става чрез възлагане на специална обществена поръчка без да се изисква сключването на офсетно споразумение.

Това реши правителството с допълнение в Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки.

Процедурата, свързана със сключването на компенсаторно споразумение, отнема много време, което не съответства на необходимостта от бързо изграждане и въвеждане в експлоатация на система за персонализиране на българските документи за самоличност.

С Регламент (ЕС) 2252/2004 страните-членки на ЕС бяха задължени да внедрят във всички документи за пътуване (паспорти), издавани със срок на валидност над една година, електронен носител на информация с биометрични данни.

Обявената през октомври 2007 г. специална обществена поръчка за изграждане на системата беше прекратена през април 2008 г. поради несъответствие на офертите на всички кандидати с изискванията на ЗОП и Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки.

Приемането от правителството на промяната в Наредбата осигурява изпълнение на ангажиментите на страната ни като пълноправен член на ЕС, както и ускоряване на стъпките по Програмата за безвизово пътуване със САЩ.

Припомняме, през пролетта стана ясно, че плановете на ЕС да въведе паспорти, съдържащи биометрични данни, както и да създаде централизирана система за съхраняването на тази информация, не защитават достатъчно правата на гражданите.

Това тогава заяви председателят на Европейската агенция за защита на личните данни Петер Хъстинкс. Все още има полемики относно сигурността на биометричните данни.