Европейската комисия (ЕК) изправи Румъния пред Съда на Европейския съюз, заради това, че не е затворила несъответстващи на нормите отпадъчни депа. Romania Insider припомня, че три години след първото решение на ЕС, северната ни съседка е затворила и рехабилитирала едва 26 от 68-те депа, които не са получили разрешение за експлоатация.

Може да се стигне до глоба и до още сериозни наказания, коментират румънските медии. И наистина, според ЕК, това второ сезиране на европейския съд може да доведе до "наказания за времето, изтекло след първото решение до постигане на съответствие".

Половината пластмасови отпадъци за еднократна употреба в световен мащаб идват от 20 компании

Половината пластмасови отпадъци за еднократна употреба в световен мащаб идват от 20 компании

Сред най-големите замърсители е гигантът ExxonMobil

Първото решение на Съда е от 18 октомври 2018-а година. То установи, че Румъния не е изпълнила задълженията си по Директивата за депонирането на отпадъци (Директива 1999/31). /ЕО). Съгласно това решение до 16 юли 2019-а година Румъния е била задължена да затвори и рехабилитира всички отпадъчни депа, които не са получили разрешение за експлоатация.

Румъния обаче не е изпълнила това задължение по отношение на 42 отпадъчни депа.

Въпросната директивата за депонирането определя международни стандарти и предоставя насоки за предотвратяване или намаляване, доколкото е възможно, на отрицателните въздействия върху човешкото здраве и околната среда от депонирането на отпадъци.

За да се съобрази с новото решение на Съда, сега Румъния трябва да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че 42-те несъответстващи на нормите депа са "затворени, запечатани и рехабилитирани възможно най-скоро, поради рисковете за здравето и околната среда, които носят", заявиха от Европейската комисия.

В отговор на новината изпълняващият длъжността министър на околната среда на Румъния Танчос Барна заяви, че "това е труден урок, който страната получава от Европейската комисия, но в никакъв случай не е нещо неочаквано".

Той допълни, че евентуалните финансови санкции няма да се плащат от държавата чрез държавния бюджет, а от собствениците на депата.

Румъния ще развива чиста ядрена енергия в партньорство с американска компания

Румъния ще развива чиста ядрена енергия в партньорство с американска компания

Страната има потенциала да стане лидер в производството на чиста ядрена енергия в Европа

Въпросните депа са предимно стари общински и промишлени сметища, които не са използвани от десетилетия, но които вместо да бъдат правилно затворени и озеленени, просто са изоставени от собствениците си.

Според законодателството на ЕС в Европа трябва да се извършват само безопасни и контролирани дейности, свързани с депата за отпадъци. ЕК смята, че има много различни начини за изхвърляне на отпадъци. Заравянето на сметта в земята, известно като "депониране", е най-малко екологично устойчиво и трябва да бъде сведено до абсолютния минимум.