За да могат лидерите да се справят добре с предизвикателствата във времена на промени, е необходимо да разработват стратегии за устойчивост и да ги интегрират в своите бизнес процеси. Това заяви Тим Курт, президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) по време на конференция на тема: "Дигитализация, иновации и устойчивост".

Н. Пр. Ирене Мария Планк, посланик на ФР Германия в България, посочи, че дигитализацията, иновациите и устойчивостта образуват взаимно подкрепяща се триада.

Според нея дигиталните технологии помагат за по-ефективното използване на ресурси като енергия и възобновяеми суровини чрез оптимизиране и автоматизиране на процесите.

Иновациите и технологичният напредък са крайъгълният камък за успешен енергиен преход и неутралност по отношение на климатa, сподели още посланик Планк. Д-р Мая Найденова, вицепрезидент на ГБИТК, и Димитър Димитров, председател на специализирана комисия "Техника, технологии и иновации" към ГБИТК, също поздравиха гостите в откриващата част на конференцията.

Мария Тодорова, директор на дирекция "Политики и анализи" към Министерството на иновациите и растежа запозна аудиторията с "Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 - 2027г." и визията за постигането на двойния цифров и зелен преход.

Разяснения по темата за дигиталното и отворено банкиране внесе Мариян Иванов, мениджър екип "Бизнес свързаност", Digital Technology Center Commerzbank AG Sofia Branch.

Представени бяха нови - ефективни и устойчиви решения на интелигентния дом под формата на продукти на Bosch Home Comfort Group от Йордан Дочев, директор "Продажби", Bosch Home Comfort България.

Инж. Александър Стоянов, ръководител на направление "Интелигентна инфраструктура" Сименс България, представи платформата "Siemens Xcelerator".

Интелигентното свързано работно място е динамичен и дигитално трансформиращ модел на работа, сподели Елена Дречева-Владимирова, управител на Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer (AHK) Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)

"Коника Минолта Бизнес Солюшънс България". Тя подчерта, че чрез все по-тясното свързване на хора, пространства и технологии можете да се достигне до различни форми на работа, които насърчават дигиталната трансформации.

За процесите на дигитализация в промишлеността и техния икономически и екологичен ефект говори Любомир Герасимов, управител на ХабитАдд.

Дигитализацията в контекста на ESG и добри практики как да бъдат управлявани въздействията и подобрена отчетността, бяха темите, представени от Петър Сеизов, старши консултант, denkstatt България.

Събитието се осъществи с подкрепата на генералния партньор Aurubis България, както и с подкрепата на BASF България, Digital Technology Center Commerzbank AG Sofia Branch, Bosch България, denkstatt България.