Застрахователни компании у нас започват да предлагат застраховки, осигуряващи покритие срещу Covid 19.

Само преди няколко месеца това вероятно е беше един от най-търсените продукти в разгара на летните пътувания извън страната. Тогава обаче подобен продукт все още нямаше. Ето няколко примера за застраховки, покриващи рискове, свързани с COVID-19.

Uniqa

Няколко месеца по-късно вече у и нас има специализирана застраховка за COVID-19. Една от компаниите например Uniqa предлага на потребителите групова рискова застраховка "Живот", която осигурява защита на работници и служители, като може да се добави и покритие при диагноза COVID-19.

Сред предимствата, посочени от компанията са Данъчни облекчения. Работодателите имат право да приспаднат от облагаемата си печалба вноските по застраховки "Живот", които правят на своите служители в размер до 720 лева годишно на служител. 10% данък върху разходите се плаща за частта от застрахователната премия, надхвърляща 60 лева на служител за месец.

Териториално покритие включва целия свят и има възможност за разсрочено плащане. Застраховката предлага покритие от смърт вследствие на заболяване и на злополука, дневни пари за болничен престой вследствие на злополука и заболяване. Изплащане на фиксирано обезщетение при диагностициране на Covid-19

Животозастрахователен институт АД

Животозастрахователен институт АД предлага няколко вида застраховки, свързани с COVID-19. Те са "Групова застраховка живот", "Групова застраховка "Злополука и заболяване", "Индивидуална семейна рискова застраховка живот", "Индивидуална семейна застраховка злополука и заболяване" - всички те са с покрити рискове в резултат на COVID-19.

"Индивидуална семейна рискова застраховка живот" например включва покрити рискове в резултат на COVID-19, но само на територията на България като смърт от заболяване, включително инфекция с вируса, Трайна загуба на работоспособност, временна загуба на работоспособност до над 40 дни в резултат на заболяване или злополука.

Не могат да се застраховат тези, които са пребивавали на територията на страните с повишен индекс на риска, обявявани на страницата на МВнР. Такива лица могат да сключат застраховката 1 месец след завръщането си.

За доказване на връзката с COVID - 19 се представят и всички съпътстващи документи, издадени от медицински заведения, като неразделна част от тях е положителен резултат за наличие на COVID - 19, се казва още в условията.

Има три варианта на годишната такса: 38 лева, 56 лева и 84 лева. Могат да се застраховат български и чуждестранни граждани, с постоянно местожителство в България, на възраст от 18 до 65 години според условията на компанията.

Лев Инс

Компанията предлага медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие за COVID-19. Покритието по застраховката може да бъде между 4 000 и 100 000 евро/щатски долари в зависимост от тарифата. Таксата за една година е 70 евро/долар и покрива 4 000 евро/щатски долари, а поритието за 100 000 евро/долари е ако застраховката е сключена по тарифа от 468 лева.

Има различни варианти по отношение на сроковете - за 1, 2, 3 дни, 30, 45 дни и т.н. до година. Цената за ден е 0,30 в евро или щатски долар в зависимост от предпочитанията на потребителя.

Срещу минимално заплащане могат да бъдат включени и допълнителни рискове - Спасителни разноски, Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука, Дневни пари за болничен престой, кражба, загуба или забавяне на личен багаж, Гражданска отговорност към трети лица и други.

Сред условията е това, че обект на застраховане са физически и психически здрави лица на възраст до 85 години.

Застраховката покрива медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука или заболяване, разноски за спешно дентално лечение, смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука, дневни пари за болничен престой, правна помощ и други.

Bulgaria Insurance

И тази компания предлага покритие по полица, ако на застрахования поставят диагноза COVID. Покритията ще се прилагат както при обичайно диагностициране с вирусно заболяване. Покриват се хоспитализация и разходи за извънболнична помощ, прегледи и лечение при симптоми на настинка, грип, вирусна инфекция и/или коронавирус, включително пневмония до лимита на избраното от потребителя покритие.

Според брокери обезщетението е еднократно и може да започне от 500 лева и да расте нагоре в зависимост от самата застраховка и от това дали човек е на домашно лечение или в болница, пише БНР. "Не е задължително да има трудов договор. Не е задължително да е здравно осигурен или не е здравно осигурен", казва Бисер Цанковски, застрахователен брокер.