Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на т.г.. е 1 547 лв. и спрямо същия период на 2018 г. се повишава с 4.9%, показват данните на Националния статистически институт.

Доходи на домакинствата

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.8%), следван от доходите от пенсии (27.6%) и от самостоятелна заетост (6.2%). Спрямо второто тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1.1 процентни пункта, доходът от пенсии намалява с 0.5 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 0.4 процентни пункта.

Снимка 438682

В номинално изражение за година 2018 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 835 на 894 лв. (със 7.0%).
 • Доходите от пенсии нарастват от 413 на 427 лв. (с 3.4%).
 • Доходът от самостоятелна заетост намалява от 97 на 95 лв. (с 1.8%).
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 35 на 46 лв. (с 33.0%).

През второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура е 0.9%.

Разходи на домакинствата

Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие е 1 402 лв. и се увеличава с 5.3% спрямо същото тримесечие на 2018 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31.4%), следвани от разходите за жилище (15.5%), данъци и социални осигуровки (14.2%) и разходите за транспорт и съобщения (11.7%).

Като абсолютни стойности през второто тримесечие в сравнение със същия период на 2018 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 419 на 440 лв. (с 5.0%).
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 59 на 61 лв. (с 4.4%).
 • Разходите за облекло и обувки намаляват от 44 на 43 лв. (с 3.2%).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 213 на 217 лв. (с 2.3%).
 • Разходите за здравеопазване се увеличават от 77 на 96 лв. (с 25.0%).
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 161 на 165 лв. (с 2.5%).
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 53 на 57 лв. (със 7.0%).
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 182 на 200 лв. (с 9.5%).
Снимка 438683

Потребление на домакинствата

През второто тримесечие на 2019 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Увеличение се отчита в потреблението на месо - от 8.6 на 8.9 кг, и яйца - от 39 на 40 броя.

При повечето хранителни продукти има намаление на консумацията. По-съществено намалява потреблението на: хляб и тестени изделия - от 21.3 на 20.4 кг, зеленчуци - от 19.0 на 18.0 кг, кисело мляко - от 7.9 на 7.5 кг, и плодове - от 8.9 на 8.5 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, зрял фасул и захар.

Средната заплата в София надхвърли 1700 лева, в страната - 1200

Средната заплата в София надхвърли 1700 лева, в страната - 1200

В кой сектор са най-високите възнаграждения?