2016 година се оказа поредната, донесла ръст на приходите на пенсионните фондове у нас, а осигурените лица в страната надхвърлят 4400 милиона души.

По отношение на доходността при тях три фонда продължават да изпреварват с резултатите си останалите. Това са "Доверие" АД, "Съгласие" АД и "ЦКБ-Сила".

Именно от доходността зависят и пенсиите, които ще получават хората, осигуряващи се във фондовете. Ето каква е тя за отделните дружества за периода между 31 март 2015 и 31 март 2017 година според резултатите на Комисията за финансов надзор (КФН):

Универсални пенсионни фондове (УПФ)

Партиди в тях имат всички хора на трудов договор, родени след 1959 година. За разглеждания период при тях най-висока доходност на годишна база от съответно 4,48% и 3,09% отчитат "Съгласие" и "ПОИ".

Над 2% доходност гарантират още "ЦКБ-Сила" (2,76%) и "Топлина" (2,08%).

В същото време най-нисък е показателят при "УПФ-Бъдеще". Годишната доходност при него е на ниво от 0,39 на сто.

Професионални пенсионни фондове (ППФ)

При тях първенци по отношение на доходността остават "Съгласие" и "ПОИ" със съответно годишно равнище от 4,41% и 3,24%.

Малко по-ниска е доходността при "Доверие" - 2,86%, а отрицателна в рамките на минус 0,11% е при "ППФ - Бъдеще".

Доброволни пенсионни фондове (ДПФ)

При доброволните фондове в сравнение с универсалните хората могат да се осигуряват по желание. Единственото условие за това е да са родени след 1959 година.

Данните на КФН показват, че и в тази категория на първо място е "Съгласие", който изпреварва значително всички останали дружества с доходност от 7,27 на сто.

След него се нареждат "ПОИ" и "ЦКБ-Сила" със съответно 5,95% и 4,25%.

Най-ниска в рамките на 0,62 на сто е доходността при "ДФП - Бъдеще".